Een datacenter is veel meer dan enkel ‘een plek om data te verwerken’

Vasiliki Georgiadou

Voor veel mensen in de datacenter-industrie zal de lancering van de Green Data Centre Stakeholder Group wellicht wat onverwacht zijn gekomen. Ook het EU-H2020 innovatieproject waar deze groep deel van uitmaakt - CATALYST - is nog relatief weinig in het nieuws gekomen. Project manager Vasiliki Georgiadou van Green IT Amsterdam legt uit.

Wie snel een definitie van het begrip ‘datacenter’ moet geven, zal vaak uitkomen op iets als: een plek waar data wordt verwerkt. Hoewel een dergelijke inschrijving natuurlijk correct is, durf ik toch te stellen dat dit slechts een deel van het verhaal is. Sterker nog, ik denk dat we daarmee het moderne datacenter tekort doen.

Maar eerst even een stapje terug. Ik ben werkzaam bij Green IT Amsterdam. Wellicht kent u ons. Onze missie: ‘Green IT Amsterdam makes the energy & sustainability transition possible using Smart IT solutions for the Amsterdam region’. Of in goed Nederlands: ‘Green IT Amsterdam maakt met slimme IT-oplossingen de energie- en duurzaamheidstransitie mogelijk voor de regio Amsterdam’. Met het succes van Amsterdam als vestigingsplaats voor datacenters zal het duidelijk zijn dat we daarbij ook nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden om de in en om de hoofdstad gevestigde datacenters duurzamer en energiezuiniger te maken.

Want gezien onze missie is dat natuurlijk iets wat ons bezighoudt: het idee dat datacenters grootverbruikers van energie zijn. En die energie enkel en alleen gebruiken om data te verwerken. Of dat nu uw of mijn vakantiefoto’s zijn, een streaming video of een gehoste versie van een zakelijk softwarepakket maakt daarbij niet zozeer uit. Maar door bij datacenters uitsluitend naar energieverbruik voor dataverwerking te kijken, lopen we naar mijn mening kansen mis. Juist als we het over verduurzaming en vergroening hebben.

Terug naar de stakeholder group. Die groep is bedoeld om de ideeën die we binnen het CATALYST-project aan het uitwerken zijn te helpen realiseren. De deelnemers aan dit Europese project zijn er van overtuigd dat er voor het datacenter ook een rol als energy hub is weggelegd. Waardoor datacenters een belangrijke rol kunnen - en gaan - spelen in de transitie die we nu in gang zetten richting duurzaam energiegebruik. Of zoals het binnen CATALYST heet: ‘CATALYST aspires to turn data centres into flexible multi-energy hubs, which can sustain investments in renewable energy sources and energy efficiency’.

Datacenters gaan een belangrijke rol spelen in een keten van energieopwekkers en energiegebruikers. Dat klinkt mooi en is een visie die in DatacenterWorks al vaker aan de orde is geweest. Maar hoe doe je dat nu precies? Hoe koppelen we gebruikers, datacenters, distributeurs en bijvoorbeeld energiemarktplaatsen in een energieketen aan elkaar? Waarbij we het niet alleen over elektriciteit hebben, maar ook over warmte(koude)netten. Welke tools hebben we daarvoor nodig? En welke zakelijke afspraken horen daarbij?

We willen met CATALYST dus met een brede reeks van partijen in gesprek. Van datacenters tot gemeentelijke overheden en van netbeheerders tot potentiële afnemers. Vandaar die stakeholder group. Daarin nemen al dit soort partijen deel. Om van elkaar te leren. En samen die visie van datacenter als energiehub tot werkelijkheid te maken.

In volgende edities van deze blog gaan we dieper op dit thema in. En kijken we onder andere naar wat we al bereikt hebben. Zoals de Green DC Assessment Toolkit bijvoorbeeld.

Vasiliki Georgiadou is werkzaam bij Green IT Amsterdam als project manager van het EU H2020 CATALYST-innovatieproject. Daarvoor was zij onder andere nauw betrokken bij het EU FP7 GEYSER-project.

Dossiers