De rol van prefab modules in het moderne datacenter

bart-nieuwenhuis

De eisen die worden gesteld aan een datacenterontwerp, zijn hoog. Vanzelfsprekend zijn betrouwbaarheid, veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit van belang. Maar tegenwoordig moet een datacenter er ook snel staan. Vandaag het budget beschikbaar, morgen een up & running datacenter - bij wijze van spreken, dan. Niet zo verwonderlijk dus, dat modulariteit de laatste tijd steeds meer opduikt in gesprekken, of die nu gaan over een product, een stuk software of een volledig datacenter. Modulair is goed, makkelijk en modern, dus daar moeten we allemaal voor kiezen, toch? Nou, niet helemaal. Want wat voor de een werkt, hoeft voor de ander niet de beste oplossing te zijn.

Een van de definities van een module is: ‘een functioneel onderdeel van een complex systeem dat op een eenvoudige manier interacteert met de rest van het systeem’. Dat modulariteit - werken met onderdelen - zo populair is, komt doordat er een groot aantal voordelen bij kan komen. Denk hierbij aan:

  • ingebouwde redundantie;
  • schaalbaarheid;
  • continuïteit van dienstverlening;
  • snelle reparatietijden;
  • kortere time-to-market;
  • meer maatwerkmogelijkheden.

Wat is nu precies een geïntegreerde, modulaire oplossing volgens onze standaarden? Zo’n oplossing bestaat uit op maat gemaakte bouwblokken die vooraf - op een andere locatie - geproduceerd worden. Dat gebeurt in een speciaal daarvoor ingerichte productiefaciliteit die voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Alle benodigde subsystemen worden ontworpen, volledig geïntegreerd en gebouwd in transporteerbare modules. Op de locatie van het datacenter worden de modules geïnstalleerd en vindt het koppelen van kabels en leidingen plaats. Eenmaal werkend, zijn de modules eenvoudig uit te breiden, zodat ze ook in de toekomst aan alle eisen voldoen. Deze oplossing is in verschillende sectoren toe te passen, zoals telecom, olie en gas, mijnbouw en bij zorginstellingen. Deze geïntegreerde, modulaire oplossing levert zo’n 40% tijdsbesparing op. Hoe het kan dat deze oplossing zo snel up & running is? De kritische infrastructuur wordt tegelijkertijd gefabriceerd, geïntegreerd en getest met het kiezen van de locatie en het voorbereiden daarvan. Dat scheelt zomaar een aantal maanden in het totale project. Tevens wordt er veel tijd bespaard met engineering, logistieke afstemming en inkoop. Door gebruik te maken van vaste partners en een vaste productieomgeving, wordt er tijd gewonnen en worden faalkosten geminimaliseerd.

Maar zoals gezegd, is modulariteit niet het antwoord op alle datacenteruitdagingen. Een hybride vorm - waarbij je traditioneel bouwen combineert met modules - kan net zo effectief zijn. Het bouwen van een datacenter is dus geen zwart/witkwestie: er ligt nog een groot grijs gebied tussenin. Waarin op maat gemaakte aanpassingen een uitkomst kunnen bieden voor elke specifieke behoefte.

Bart Nieuwenhuis, AC Power Sales Manager Benelux bij Emerson Network Power

Dossiers