DCIM: I will follow you - deel 2

R M Lodder Def3

Zoals vorige keer beloofd, hierbij mijn hulp bij het maken van een DCIM-plan. Hiernaast de lijst van alle DC-systemen, maar misschien heeft of kent u er nog meer!

Als u al deze systemen wilt integreren en dat wilt u, want dat is DCIM, dan vanuit overzicht uw keuzes maken en een plan opstellen. Per deelgebied uw wensen en eisen vastleggen etc. Dat is uw punt B. Fijn. Goed gedaan.

Maar nu waar, mijns inziens, bijna iedereen zich in ‘verslikt’. Waar bent u nu? Juist ja, in A en nog lang niet in B!

Leg nu eerst heel duidelijk vast wat u al ‘heeft’, wat is uw ‘A’. Het zal U tegenvallen. De meeste van uw DC-systemen zijn (nog) niet af of zelfs niet bestaand.

Uw DCIM-plan zal dus vooral bestaan uit het ‘gereed’ maken van A om een centraal DCIM te kunnen ‘voeden’ met de informatie van uw deelsystemen.

Ten tweede raad ik u aan, echte ‘keuzes’ te maken in wat u wilt bereiken. Prio’s stellen en de toegevoegde waarde bepalen. Wat levert het ons op? En alles naar euro’s.

Ten derde: plan succes. Plan dat u zo snel als mogelijk een (klein) resultaat boekt. Een van uw doelen bereikt. Enthousiast starten is geen kunst, maar enthousiast blijven wel…

DCIM heeft twee onderdelen: 24/7 online monitoring en administratie. Het zijn twee geheel verschillende processen. 24/7 online monitoring is eigenlijk onafhankelijk van de klant, stroom en koeling etc., gelden voor alle racks en zijn niet klant specifiek. Data en informatie ontstaat continu, 24/7.

Bijna alle administratiesystemen zijn wel klant specifiek, maar hebben een incidenteel karakter. Neem patchen: vastleggen van waar-naar-waar. Dat is heel wat anders dan 24/7 verbruiksmetingen van afgenomen stroom van alle racks.

Ik hoop u duidelijk te maken dat het voor de softwarebouwers, uw DCIM-aanbieder, moeilijk is om deze totaal software te ontwikkelen. En daarna nog ‘even’ te implementeren bij u.

Genoeg…

Volgende keer het laatste deel. Hoe u vooraf te verzekeren van DCIM ‘succes’.

Mees Lodder, WCoolIT

Schema DCIM
Dossiers