Blog Buitengewoon Beveiligd: Brand meester

heras-harold

Op de website van Brandweer.nl staat het klip en klaar: Heeft uw gebouw een brandbeveiligingsinstallatie met een automatische doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer? Dan is het belangrijk dat de brandweer het gebouw gemakkelijk in kan! Verderop staat er: De rijroutes op het eigen terrein naar de voertuig-opstelplaatsen moeten geschikt zijn voor brandweervoertuigen. Duidelijker dan dat kunnen ze het niet schrijven. Veel gebouwen zijn natuurlijk voorzien van een hekwerk en poort(en), juist om ongenode gasten te weren. Maar de Brandweer moet er natuurlijk direct door kunnen. Daarom blijf ik mij verbazen dat er vaak te weinig vermeld wordt  in een bestek, m.b.t. sturingen en eventuele noodvoorzieningen. Vaak vervalt het dan in de post ‘onvoorzien’.  Met meer aandacht en een advies, kan dit voorkomen worden.

In dezelfde categorie verbazingwekkende zaken hoort ook de situatie thuis van de onlogische verdeling van de groepen voor de stroomvoorziening. Dat kan behoorlijk fout gaan. Zo was ik onlangs bij een groot bedrijvencomplex waar brand was uitgebroken in een van de loodsen. Op het moment dat de uitgerukte brandweer ter plaatse kwam, bleek dat de poort niet open ging. Een lichte paniek en ergernis bij de brandweerlieden was het gevolg. Erger nog, er ging veel tijd verloren. Wat was het geval? De stroomvoorziening van de poort zat op dezelfde groep als de loods waar de brand was uitgebroken. Het niet opengaan van de poort had eenvoudig voorkomen kunnen worden, door in het bestek een aparte groep toe te wijzen voor het hekwerk. Dan was niet alleen de poort opengegaan maar was het camerasysteem ook operationeel gebleven. Dat was uiteraard in de val van de kortsluiting meegesleept.

De wet van Murphy kwam hier ook om de hoek kijken: de aggregaten die voor dit soort calamiteiten waren aangeschaft om te zorgen voor de noodstroomvoorziening, waren nou net niet gekoppeld aan het hekwerk. Dat was speciaal aangeschaft voor de bedrijfskritische applicaties. Je verzint het niet maar het gebeurt gewoon.

Zoals wellicht bekend, kent de EU kent sinds 2013 de ‘Construction Products Regulation’ (CPR). Nu voldoen de Heras draaipoorten en schuifpoorten aan deze CPR-wetgeving - die het handelsverkeer moet bevorderen van bouwproducten - en mogen we zeggen dat we hiermee voorop lopen in de branche. Net zoals we voldoen aan de CE-markering voor bouwproducten die het wegnemen van handelsbarrières en het harmoniseren van nationale voorschriften zoals brandveiligheid - beoogt.

Het voldoen aan allerlei voorschriften en wetgeving is natuurlijk mooi maar kan pas echt van waarde zijn indien er op de tekentafel ook rekening mee gehouden wordt.

‘Bezint eer ge begint’, zo begon ik mijn vorige blog, nu zou ‘een goed begin is het halve werk’ beter passen. Al was het maar om aan de tekentafel al het sein ‘brand meester’ te kunnen geven.

Harold Kijk in de Vegt, Adviseur Heras