Blog Buitengewoon Beveiligd: Bezint eer ge begint

heras-harold

Als je in Google zoekt op ‘het plaatsen van een hekwerk’, krijg je 1.860.000 resultaten. Een kleine twee miljoen resultaten waarin de zoeker zich een weg moet banen om tot het juiste inzicht te komen. Op zich niet verkeerd, want het gezegde ‘bezint eer ge begint’ is ook bij het plaatsen van een hekwerk van toepassing. En juist aan die bezinning schort het vaak.

Het komt maar al te vaak voor, dat in het bestek van een bouwproject, het plaatsen van een hekwerk, de toegang en de sturing, niet (volledig) is opgenomen. Vaak ontbreekt het aan een specifieke omschrijving en dan met name de sturingen en de accessoires. Helaas zijn wij ook spreekwoordelijk de ‘hekkensluiter’ van de bouw, en is er vaak weinig tot geen budget meer over. En dat is vreselijk jammer. Er kan namelijk veel ergernis, tijd (en dus geld) en dubbel werk voorkomen worden, als het plaatsen van een hekwerk wel volledig wordt opgenomen in het bestek en de aanbesteding.

Nu heeft mijn broodheer, Heras, een lange traditie in het ontwerpen en bouwen van hekwerken en poorten. Op onze website is dan ook te lezen dat er sinds het ontstaan van Heras wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat iedereen veilig, onbezorgd en in alle vrijheid moet kunnen leven en werken. Veilig en onbezorgd zijn volgens ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit deze overtuiging bouwen we elke dag samen met mensen, bedrijven en organisaties zodat zij zich meer dan veilig kunnen voelen. Door de toenemende individualisering en het afnemend respect voor elkaars eigendommen is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Deze ontwikkeling maakt dat beveiliging aan verandering onderhevig is en meer en meer op de individuele behoefte moet worden afgestemd en ingevuld.

Door de lange ervaring en kennis weet Heras als geen ander hoe deze ontwikkeling effectief kan worden benaderd.

Als adviseur echter kom ik in de dagelijkse praktijk zoveel opmerkelijke zaken tegen die hier haaks op staan en die ik u niet wil onthouden, sterker nog waaruit lessen - met name voor wat betreft efficiency - kunnen worden getrokken voor toekomstige projecten. Dat varieert van het goed lezen van brandweervoorschriften tot zoiets simpels als het plaatsen van een brievenbus. Daar zal ik in de volgende blogs verder op in gaan. Het zal u verbazen wat er bespaard (dus verdiend) kan worden aan het serieus toepassen van ‘bezint eer ge begint’.

Harold Kijk in de Vegt, Adviseur Heras