Vraag naar diesel gensets groeit

IDTechEx heeft onderzoek gedaan naar de markt voor diesel gensets ofwel dieselgeneratoren. Na enkele moeilijke jaren zien de onderzoekers de vraag naar gensets weer toenemen, ook bij datacenters. Maar, zo vraagt men zich af, hebben we hier vooral met inhaalvraag na een aantal economisch moeilijke jaren te maken? Of is de markt aan het veranderen? De vraag naar een combinatie met ‘zero emission’ opwekking groeit, menen zij.

De meeste aanbieders van dieselgeneratoren rapporteren momenteel mooie financiële cijfers. Ook de verwachtingen zijn goed, menen de onderzoekers van IDTechEx. Zij gaan er vanuit dat 2018 een prima jaar voor deze industrie wordt. Toch ziet men ook uitdagingen als gekeken wordt naar de langere termijn.

Betrouwbaar

Dieselgeneratoren zijn nog altijd de meest betrouwbare oplossing voor tijdelijke opwekking van energie. Ze zijn robuust, constateren de onderzoekers, onder vrijwel alle weersomstandigheden in te zetten en gemakkelijk schaalbaar. Na enkele jaren van tegenvallende vraag en - mede daardoor - lagere prijzen laten de jaren 2017 en 2018 weer een opgaande lijn zien. De meeste fabrikanten en verhuurders die tijdelijk verlies maakten op gensets zijn nu weer winstgevend, stelt men vast. Daar staat echter tegenover dat diesel een lastige reputatie heeft. Steeds vaker wordt deze brandstof gezien als sterk vervuilend en slecht voor het milieu. Voeg daarbij strenger wordende eisen die aan uitstoot worden gesteld en het is logisch, zo menen de onderzoekers, dat er twijfels bestaan als het om de toekomst van diesel gensets gaat.

Hybride oplossingen

Een interessante oplossing kan wellicht gevonden worden in een relatief nieuwe trend: hybride oplossingen. Met name om deze aanpak draait het in een nieuw rapport van dit bureau getiteld ‘Diesel Generator Set Future Developments and Alternative Technologies 2019-2029’. In dit rapport wordt onder andere gekeken naar generatoren die gebruikmaken van gas, evenals oplossingen die geen enkele of slechts een zeer geringe emissie kennen. Dieselgeneratoren zijn zeer betrouwbaar, stellen de onderzoekers vast. De sterk gedaalde kosten voor zonne-energie vormen hier echter een steeds aantrekkelijker alternatief. Niet zozeer om de volledige opwekcapaciteit voor back-up doeleinden te vervangen door zonnepanelen, maar wel om een gedeelte van deze capaciteit te vervangen. Zeker wanneer hierbij een combinatie wordt gemaakt met batterijen voor de opslag van energie en - naast zon - ook windenergie en bijvoorbeeld brandstofcellen in de installatie worden betrokken.

Screen-Shot-2018-09-11-at-11.57.53-615x350 IDTechEx verwacht dat we stap voor stap op weg gaan naar hybride oplossingen voor back-up power

Voorspellingen

Dit soort trends brengen IDTechEx tot enkele voorspellingen:

  • Door de almaar groter worden ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod in de energiemarkt - inmiddels geschat op 100 GW in 2020 - zal de vraag naar dieselgeneratoren vooralsnog een gezonde groei blijven vertonen.
  • De vraag naar diesel gensets zal volgens de onderzoekers waarschijnlijk niet terugkeren naar de niveaus die we voor 2014 hebben gezien.
  • De ontwikkelingen op middellange en lange termijn laten zich door het grote aantal factoren dat hierbij een rol speelt lastig inschatten. De onderzoekers letten hierbij onder andere op de kosten voor diesel, de strenger wordende emissie-eisen, de lagere kosten voor wind- en zonne-energie, de ontwikkeling en de kosten van batterij­systemen en meer.

Duidelijk is wel, zo vinden zij, dat we op weg zijn naar een markt waar vooral gekeken zal worden naar hybride oplossingen. Gensets op diesel zullen hierbij gecombineerd worden met gensets op basis van gas, maar ook met opwekking via zonnepanelen en wind.

Dossiers