Nieuwe toolkit helpt datacenters milieu-impact beoordelen

lulea-fb-data-center-coolin

Het Europese innovatieproject CATALYST heeft een toolkit gelanceerd die datacenters helpt om hun milieu-impact zelf te beoordelen. De toolkit maakt gebruik van bestaande en bekende normen zoals EN 50600 en de EU Code of Conduct. Het helpt eigenaren en exploitanten om zich voor te bereiden op een toekomst waarin datacenters onderworpen zijn aan nieuwe en steeds strengere regels en voorschriften. Maar misschien wel het belangrijkste is dat het hen kan helpen de kosten te verlagen en nieuwe inkomstenstromen te ontwikkelen door een integraal onderdeel te worden van slimme energienetwerken.

De datacenterindustrie verandert snel. Uiteraard hebben we nog steeds datacenters nodig om clouddiensten, bedrijfsapplicaties of gewoon onze vakantiefoto's te hosten. Maar tegelijkertijd zien we een trend waarbij de toenemende sociale druk vereist dat datacenters groener worden. Met andere woorden: om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water tot een minimum te beperken. Maar hoe kan een datacentereigenaar of -exploitant de milieu-impact van zijn faciliteiten verlagen als we geen goed gedefinieerde en gestructureerde methode hebben om hen te helpen beoordelen hoe goed (of slecht) hun milieuprestaties zijn?

Classificatie

Daarom heeft het Europese innovatieproject CATALYST een toolkit ontwikkeld die een datacenter helpt bij het uitvoeren van een zelfevaluatie van hun milieu-impact. De test geeft een datacenterexploitant een nuttige classificatie van de prestaties van zijn faciliteit ten opzichte van een aantal bekende normen en een reeks nieuwe diensten die in de nabije toekomst door het CATALYST-project zullen worden geïntroduceerd.

De toolkit in deze eerste editie gaat in op vier thema's:

  • hernieuwbare energie
  • hergebruik van warmte
  • energie-efficiëntie
  • en grondstoffenbeheer (energie, water en meer)

Het doel is geenszins om een nieuwe standaard te ontwikkelen. Het doel is om de datacenterindustrie, ingenieursbureaus, (lokale) overheden en andere partijen te helpen beoordelen hoe een datacenter presteert ten opzichte van bestaande standaarden. De kern van de toolkit wordt gevormd door het zogenaamde Value Added Plan dat - op basis van een eerste beoordeling - een datacenterfaciliteit helpt om de milieu-impact ervan te verbeteren.

Workflows

De toolkit bestaat uit een aantal bouwstenen en workflows. De workflows begeleiden de gebruiker door een proces dat de prestaties van een faciliteit op basis van normen zoals EN 50600 helpt te beoordelen. De toolkit maakt ook gebruik van statistieken die zijn ontwikkeld door The Green Grid en een aantal onderzoeks- en innovatieprojecten zoals All4Green, CoolEmAll, GreenDataNet, RenewIT, GENIC, DOLFIN, DC4CITIES en GEYSER.

Het assessment biedt een datacenter een eenvoudige methode om via de cijfers een score op hun prestaties bij te houden: brons, zilver en goud. De toolkit produceert een aparte beoordeling per thema. Op die manier kunnen eigenaren of exploitanten van datacenters hun eigen prioriteiten stellen en zelf bepalen welke thema's het meest relevant zijn voor hun faciliteiten.

Het eerder genoemde Value Added Plan maakt het mogelijk voor een faciliteit om de maatregelen te nemen die hen helpen om een hogere waardering voor een gekozen thema te bereiken. Hoewel de beoordeling niet bedoeld is om datacenters te vergelijken - het is geen benchmark - geeft het wel een zeer goed inzicht in de milieuprestaties en impact van individuele voorzieningen.

Nieuwe omzetbron

Het classificeren van hun milieu-impact zal de datacenters ook helpen om beter te begrijpen en te communiceren over de rol die ze willen spelen in de energietransitie die Europa de komende jaren zal doormaken. Steeds meer zien we een trend waarbij datacenters deel gaan uitmaken van slimme netwerken en warmtenetwerken. Veel datacenters zijn zeer geschikt om energieknooppunten te worden die helpen energie op te slaan en te leveren en ook helpen bij het stabiliseren van de steeds complexere netwerken van veel Europese landen. Met de financiële voordelen die een dergelijke rol met zich mee kan brengen. Dus door inzicht te krijgen in hun milieu-impact in termen van energieverbruik, hergebruik van warmte en andere variabelen kunnen ze misschien zelfs nieuwe inkomstenstromen ontwikkelen.

Dossiers