Hoe gaat de datacenter industrie om met ‘softe’ technologische veranderingen?

Op 15 oktober kwam de Nederlandse datacenter branche weer bij elkaar voor de Datacenter Dynamics Converged, deze keer georganiseerd in het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid. Green IT Amsterdam werkt samen met datacenters, IT-organisaties, facilitair en energie specialisten, voor ons is een conferentie als deze dus een moment om belangrijke partners te ontmoeten en meer te horen over technologie en trends.

Voor diegene die er niet bij konden zijn, zal ik een paar hoogtepunten van de dag delen. Opvallend was dat er in tegenstelling tot andere recente conferenties en eerdere edities minder werd gesproken over energie efficiënte oplossingen voor datacenters en over hoe datacenters vandaag de dag opereren. Als er een rode lijn was te ontdekken, dan was dat technologische verandering en de vraag hoe datacenters daarin meegaan en welke rol ze spelen.

De conferentie werd bijvoorbeeld afgetrapt door Job Witteman, CEO van Ams-IX die een visie bij het publiek neerlegde voor een afgebakend ‘dedicated’ gebied in Amsterdam voor datacenters. Een nieuwe manier van het organiseren van datacenter locaties binnen de stadsregio dus met voordelen op het gebied van energievoorziening en connectiviteit voor datacenters.

De tweede presentatie werd gehouden door Lex Coors, VP DTEG & Chief Engineering Officer van Interxion en ging over de toekomstige set-up van datacenters, namelijk groter en efficiënter. Met de ervaring die de top van de sector heeft opgedaan met het ontwerpen en managen van energie efficiënte datacenters en het aanzienlijk vergroten van datacenters, zou er een grote efficiencyslag gemaakt kunnen worden binnen de industrie. Dat betekent overigens nog steeds dat er behoefte zal zijn aan gespecialiseerde datacenters. Waar je dus ook vaak geluiden hoorde de afgelopen jaren over kleine en zelfs minidatacenters, ziet Coors ruimte voor zogenaamde grote en hyperdatacenters.

Green IT Amsterdam collega Vasiliki Georgiadou, project manager bij Green IT Amsterdam had de eer om nog een toekomstig scenario voor datacenters te presenteren. Namelijk de visie waarbinnen het Europese project GEYSER aan word gewerkt, datacenters als flexibele energiespelers binnen smart grids en smart cities. Waar er jaren gewerkt is aan energie efficiënte datacenters en er best practices ontwikkeld zijn, is de tijd gekomen om ook daar buiten te kijken. Tijdens de presentatie werd ook duidelijk dat dit de visie is van de Europese Commissie, die hun calls op het gebied van R&D nu richt op duurzame energie, smart grids en smart cities voor datacenters. Terwijl eerder energie efficiënte oplossingen en implementatie de focus was. Op dit moment is Geyser niet het enige project dat zich op dit thema richt, er zijn in totaal 6 projecten actief binnen deze call. Datacenters, smart grids zullen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke plek innemen binnen smart cities en alleen daarom sprak de presentatie van Georgiadou al tot de verbeelding. Binnen het GEYSER project wordt er gewerkt aan diverse tools die datacenters moeten helpen om zich als dynamische energie prosumers te ontwikkelen, waaronder management tools die de data en energielagen verbindt en datacenters als connectivity hubs transformeert, daarnaast een energy market place om ook te kunnen reageren op snelle en onverwachte veranderingen met betrekking tot vraag en aanbod op data- en energievlak. Software speelt binnen dit project dus een belangrijke rol, voor het koppelen van infra en het koppelen van vraag en aanbod.

DCIM en software defined datacenters

Later op de dag ging het nog verder over grote veranderingen voor de industrie, namelijk DCIM en software defined datacenters. Binnen twee aparte paneldiscussies werd duidelijk dat de uitkomst van beide ontwikkelingen nog ver van helder is op dit moment. Technologisch is er al veel mogelijk en zijn er veel aanbieders van oplossingen , maar ook vragen met betrekking tot de exacte behoefte van datacenters. Wat wel helder is dat het beide veranderingen zijn en niet alleen op technologisch vlak. Maar met name voor de organisatiestructuren, business modellen en mensen werkzaam binnen datacenters. In beide discussies kwam bijvoorbeeld de verschuiving van verantwoordelijkheid aan bod, van facilitair naar IT. Dit betekent ook een andere behoefte aan skills binnen organisaties, er zal meer IT-kennis op het gebied van software en data analytics nodig zijn.

Software kwam ook aan bod tijdens de laatste presentatie van deze editie van Datacenter Dynamics, door Niels van der Zwan van the Software Improvement Group. The Software Improvement Group is zijn gespecialiseerd in het analyseren van grote software applicaties op het vlak van risico’s, efficiëntie, kwaliteit en energie footprint. Ze zijn ook actief in het Cluster Green Software project, een regionaal samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstituten van universiteiten en hogescholen, datacenters en high computing organisaties. Binnen dit project zijn zij een praktijkproef gestart gericht op de energie footprint van virtuele machines, in samenwerking met VMware, Logius en Equinix. Uit de presentatie bleek dat de praktijkproef heeft laten zien dat het relatief makkelijk is om de energieconsumptie per VM te zien, en dat deze weergave ook dicht bij de praktijk zit. Uit een proef met een applicatie op 6 VM’s bleek overigens dat maar 15% van de energieconsumptie van de VM’s effectief gebruikt werd door de applicatie.

Voor mij is duidelijk geworden dat er een duidelijk verandering binnen de datacenter industrie te zien is, en die zich vooral richt op de zachte laag: software, data analytics , applicatie management en virtualisatie.

Nieuwe Master track

Dit betekent dat er behoefte zal zijn aan skills binnen deze thema’s en daarom vind ik het interessant om te wijzen op de nieuwe Master track van de Vrije Universiteit: Software engineering en Green IT. Deze master track is sinds september 2014 actief en zal de toekomstige specialisten voor de datacenter sector weleens kunnen gaan opleiden. Daarnaast is de VU nadrukkelijk op zoek naar nauwe samenwerking met industriepartners om R&D initiatieven te starten die voor nieuwe en verbeterde softwaretechnologie kunnen zorgen. Binnen het Sustainability Urban Lab, een samenwerking tussen de VU, gebiedsontwikkelaar OMALA en Green IT Amsterdam zullen er slimme softwareconcepten worden ontwikkeld, getest en gevalideerd met name gericht op duurzame stedelijke toepassing zoals lokaal energie management en in samenwerking met IT industrie partners.

Met de groeiende behoefte aan specialisten, ook bij datacenters, zijn samenwerkingen tussen industrie en universiteiten op het gebied van R&D hard nodig, juist in Nederland waar de digitale infrastructuur een bepalende en belangrijke rol inneemt.

Maikel Bouricius is Project manager bij Green IT Amsterdam
 

Dossiers