Eerste Datacenter Innovations Day: Innovatie bepaalt de toekomst van het datacenter

Gaan datacenters komend jaar daadwerkelijk restwarmte leveren aan andere marktpartijen? Hoe krijgen we de hiervoor benodigde warmte-infrastructuur beschikbaar? Speelt Immersed Computing hierbij straks een hoofdrol? Hoe kunnen we innovatie gebruiken om de elektrische installaties in een datacenter nog veiliger te maken? Wordt de impact van Open Compute op het datacenter inderdaad zo groot als OCP-evangelist John Laban verwacht? En hoe zit het eigenlijk met het idee voor een klimaatstresstest voor datacenters?

Aan discussie geen gebrek tijdens de eerste Datacenter Innovations Day die DatacenterWorks en zusterpublicatie CloudWorks eind november organiseerden. Het programma nodigde daar dan ook volop voor uit.

2018 in trends

Foto-3-DID-300x277 De dag werd geopend door Gregory Gerot van techwatcher BroadGroup. Hij schetste de ontwikkelingen rond datacenters voor de komende jaren. Hij keek daarbij niet alleen naar de trends bij de hyperscale datacenters, maar ook naar edge-voorzieningen waarmee IT-capaciteit zo dicht mogelijk bij de gebruikers kan worden gebracht. Interessant hierbij is dat hij niet alleen aandacht besteedde aan klassieke IT-voorzieningen, maar zijn licht ook liet schijnen op een ontwikkeling als zelfrijdende auto’s en de IT-voorzieningen die deze nodig hebben. Denk hierbij dan onder andere aan cloud-faciliteiten en 5G-voorzieningen.

Meer aandacht voor elektra

Tilo Pueschel van Bachmann zorgde voor een discussie over de veiligheid van de elektrische installaties in datacenters. Bijvoorbeeld onder invloed van blikseminslagen. Hoe kunnen we die opvangen? Daarnaast gaf hij een inhoudelijk sterke uitleg over de mogelijkheden die PDU’s bieden zodra deze van sensoren zijn voorzien. Bijvoorbeeld om lekstromen te meten en de effecten daarvan op te vangen.

Warmte-marktplaatsen

Jaak Vlasveld van Green IT Amsterdam lanceerde tijdens de Datacenter Innovations Day het idee van een makelaar in restwarmte. Datacenters produceren nu eenmaal warmte. Kunnen we op een of andere manier nuttig gebruik maken van die zogeheten restwarmte? En zo ja, hoe? Zelf zal een datacenter het lastig vinden om tot bedrijfseconomisch verantwoorde afspraken over hergebruik door een andere partij te komen. Zou een online marktplaats wellicht vraag en aanbod op dit gebied bij elkaar kunnen brengen? De deelnemers aan deze innovatiedag zagen wel iets in dit idee.

Immersed Computing

Foto-DID-300x253 Een van de punten die in de discussie over warmte-brokers naar voren kwam is de vraag of de restwarmte van een datacenter wel de juiste temperatuur heeft. Rolf Brink van Asperitas liet in zijn presentatie zien hoe Immersed Computing - ofwel IT-capaciteit die functioneert in een module met niet-geleidende olie - een rol kan spelen in het naar een goed bruikbare temperatuur opwaarderen van de warmte? Brink denkt van wel. En liet in zijn presentatie zien hoe Immersed Computing werkt en hoe we (rest)warmte naar gewenst temperaturen kunnen opwerken.

Brink verzorgde een duo-presentatie met Willem Jan Withagen, CTO van EcoRacks in Eindhoven. Dit datacenter heeft onlangs een contract met Asperitas afgesloten voor de levering van een aantal Immersed Computing-modules voor het op duurzame wijze realiseren van IT-capaciteit.

Klimaatstresstest

Hoofdredacteur Robbert Hoeffnagel van CloudWorks en DatacenterWorks verzorgde een presentatie over een onlangs gelanceerd idee: een klimaatstresstest voor datacenters. Op dit gebied gebeurt al het een en ander in ons land, maar er is meer nodig om de digitale infrastructuur van ons land - waaronder dus ook datacenters - goed voor te bereiden op klimaatverandering. Uit de discussie over dit onderwerp werd duidelijk dat aan dit idee zowel een defensieve als een offensieve kant zit. Defensief, want we willen ook bij veel meer regenval als maatschappij en economie normaal functioneren. Maar ook offensief, want klimaatstresstesten leveren ook een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid van ons land als vestigingsplaats voor datacenters.

Warmte-infrastructuur

In samenwerking met Beveco verzorgde Petrus Postma van Bloc een presentatie over een van de aandachtspunten die al bij de discussie over het hergebruik van restwarmte naar voren kwam: hoe brengen we warmte van de plaats waar het geproduceerd wordt naar de locatie van de afnemer? Hiervoor zijn warmtenetten nodig en die vereisen forse investeringen. Bloc doet studies naar dit onderwerp en ging uitgebreid de discussie aan met de zaal. Is de datacenterindustrie bereid om mee te investeren in hergebruik? Een discussie die de komende jaren ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen. Ook via DatacenterWorks en CloudWorks.

Open Compute Project

De laatste spreker tijdens de Datacenter Innovations Day was John Laban, evangelist van Open Compute Project. Dit door Facebook en andere hyperscale datacenters opgezette project voorziet een drastische vereenvoudiging van zowel de technische infrastructuur als de IT-voorzieningen van datacenters. Met typisch Britse humor zwengelde Laban een uitgebreide discussie aan waarbij hij keer op keer terug kwam op dit punt: denk goed na over datacenters, want zoals we het tot nu toe doen is zeker niet altijd de beste aanpak. Het kan veel efficiënter, vindt hij, ook als je niet Facebook bent of een andere hyperscaler. Ook kleinere service providers en enterprise datacenters kunnen grote voordelen behalen door eens goed te kijken naar de ideeën van OCP.

DID 2018

In 2018 organiseren DatacenterWorks en CloudWorks opnieuw een Datacenter Innovations Day. Meer informatie krijgt u zodra de datum van dit DID 2018-event bekend is.

Dossiers