Duurzame datacenters in de MRA

photo4

Op 11 juni jl. organiseerden Green IT Amsterdam en Nuon de bijeenkomst ‘Creating the positive difference’ - duurzame datacenters, met en voor verschillende stakeholders van de datacenter industrie. Het doel van de bijeenkomst was om een keer niet in te gaan op een specifieke technologische oplossing en verder te kijken dan het thema energie efficiëntie. Oftewel ‘beyond PUE’.

Deze bijeenkomst moest verschillende perspectieven op duurzame datacenters laten zien en inspiratie opleveren voor de datacenter regio rondom Amsterdam om zich verder te ontwikkelen als een industrie, waar de uitdaging op het gebied van duurzaamheid aangepakt wordt met innovatie.

De industrie in Amsterdam werkt al jaren aan het thema energie efficiënte datacenters en daar zijn ook goede practices in opgebouwd. Deze praktijkvoorbeelden dragen ook sterk bij aan de identiteit van Amsterdam als datacenter regio als energie bewust en innovatief. In een industrie die onderdeel is van snelle ontwikkelingen en die kan rekenen op een groeiende belangstelling van stakeholders als media, overheid en ngo’s is het goed om van tijd tot tijd een stap terug te nemen en te kijken waar we staan, waar je idealiter naar toe zou willen en welke rollen er dan weggelegd zijn voor de verschillende stakeholders.

Het lijkt me duidelijk dat we dit niet allemaal helder hebben kunnen krijgen binnen een bijeenkomst van 2,5 uur, maar het heeft wel bijgedragen aan nieuwe ontmoetingen, inzichten en initiatieven. Tijdens de bijeenkomst werden er invalshoeken geleverd vanuit stakeholders als media, overheid, datacenter, energie leverancier en duurzaamheid. De bijeenkomst werd geopend door Robbert Hoeffnagel van DatacenterWorks, met een prikkelende monoloog. Robbert maakte duidelijk welke ontwikkeling de industrie heeft doorgemaakt op het gebied van duurzaamheid maar ook wat betreft de professionalisering en de vooruitgang op kwaliteit van datacenter management. Hij eindigde met een voorstel om dit verder te ontwikkelen door het initiatief te nemen voor een expertise centrum voor de datacenter industrie.

De lokale overheid heeft jaren geleden de basis gelegd voor de ontwikkeling van de ‘Green Data Port’, onder andere door deze uitgebreid te beschrijven in het vestigingsbeleid voor datacenters in de Gemeente Amsterdam. Stef Le Fevre was er namens de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam om hierover te vertellen, de rol van de Gemeente Amsterdam als facilitator te verduidelijken en in te gaan op nieuwe initiatieven die moeten bijdragen aan een duurzamere datacenter regio. Hierbij werd bijvoorbeeld het rapport Zervers, opgesteld door Cerios Green in opdracht van de Gemeente Amsterdam, geïntroduceerd. Dit rapport is nu ook gepubliceerd en voor iedereen beschikbaar en maakt de potentie duidelijk op het gebied van energiezuinige servers. Conclusie uit dit rapport is dat het gebruik van nieuwe ICT apparatuur het goed inregelen van deze apparatuur en optimale benutting van de capaciteit van de (virtuele) servers, een energiebesparing op serverniveau kan bewerkstelligen van tussen de 66% en 90%. Dit rapport laat zien dat de datacenter industrie wat de Gemeente Amsterdam betreft verder zou moeten kijken dan infrastructuur en faciliteiten. Wel belangrijk is te noemen dat er nog vervolgonderzoek nodig is op dit gebied en de dialoog sector breed, bijvoorbeeld binnen een platform als Green IT Amsterdam, belangrijk is.

Onderzoek op het gebied van energie efficiënte servers, of eigenlijk de applicaties op de servers, wordt bijvoorbeeld gedaan binnen het Cluster Green Software project. Dit is een regionaal initiatief waar onderzoek op het gebied van de energie footprint van applicaties, netwerken en cloud oplossingen wordt gedaan. Dit betreft initiatieven en samenwerkingen tussen verschillende universiteiten en hogescholen, datacenters en applicatie beheerders, ontwikkelaars en consultants. Green IT Amsterdam neemt ook deel aan dit project om resultaten en initiatieven binnen dit cluster te verspreiden en daardoor bekendheid te genereren voor een onderzoeksgebied wat weliswaar nieuw is, maar ook een unieke kans oplevert om een expertise hub op dit thema te creëren in de regio Amsterdam. Op dit moment heeft het Cluster Green Software project geleid tot 17 R&D trajecten en samenwerkingen. Een recent initiatief is de praktijkproef om energieverbruik van applicaties op virtuele servers van VMWare in kaart te brengen. Dit is een samenwerking tussen de Software Improvement Group, VMWare, Equinix en Logius.

Nuon liet tijdens een sessie samen met relatie Telecity zien welke rol Nuon kan spelen als energie leverancier voor zakelijke gebruikers en industrie zoals datacenters. Er zijn tal van mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Interessant was om daarbij te kijken naar andere type zakelijke gebruikers zoals de RAI en de Amsterdam Arena, die een visie hebben om zich te profileren als duurzame leiders binnen hun branche. Tijdens de bijeenkomst was er bijvoorbeeld goed zicht op de nieuwe zonnepanelen op de Amsterdam Arena. Recent zijn Nuon en verschillende datacenter organisaties samenwerkingen aangegaan op het gebied van duurzame energie levering en oplossingen, waarvan enkele ook ruimschoots media-aandacht hebben gegenereerd. Dit zijn initiatieven die verder gaan dan energie efficiëntie, en waar meerdere stakeholders voor nodig zijn om het te bewerkstelligen. Hierbij zijn datacenters ook afhankelijk van de proposities en innovatieve services beschikbaar op de energiemarkt.

De laatste spreker van de middag was speciaal uitgenodigd om een perspectief te leveren, een mogelijke visie voor de ontwikkeling van datacenters als duurzaam opererende bedrijven. Anne Claire di Donato van Eicia Consulting is gespecialiseerd in het ontwikkelen van duurzame strategie en bijbehorende aanpak voor technologische bedrijven in binnen- en buitenland. Haar visie is een holistische visie waarbij duurzaamheid, energie en CO2 uitstoot besparing, sociale elementen, kostenbesparing en operationele verbetering worden gecombineerd. Dit is te bewerkstelligen door uitgebreide analyse te doen van de organisatie en activiteiten, te meten en een stappenplan te ontwikkelen naar een situatie die meetbare environmental impact en CO2 reductie laat zien op de lange termijn. Een brede aanpak zoals Eicia Consulting voorstelt, heeft als resultaat dat het niet alleen impact heeft op het energieverbruik en kostenbesparing, maar ook sterk kan bijdragen aan brand awareness en reputatie van een organisatie.

Met zo’n 50 deelnemers en vertegenwoordigers vanuit verschillende stakeholders was de bijeenkomst, bij het overigens prachtige nieuwe hoofdkantoor van Nuon, zeer geslaagd. In meerdere opzichten heeft het verschillende initiatieven gestimuleerd waar u op een later tijdstip zeker meer van zult horen.

Green IT Amsterdam werkt met ongeveer 45 deelnemers en partners aan het vergroenen van de IT industrie, datacenters in het bijzonder, de vergroening van de stedelijke omgeving door middel van IT-oplossingen en innovatie, en de stimulering van de duurzame economie in het algemeen. De presentaties van de middag zijn beschikbaar op de website van Green IT Amsterdam.

Maikel Bouricius is werkzaam bij Green IT Amsterdam