Dutch Datacenter Index stabiel op hoog niveau

ddi 11

Terwijl de onzekerheid in de wereld toeneemt, de herfst intreedt, de AEX onder de 400 is gezakt, met Ordina de halve IT sector in het beklaagdenbankje lijkt te zitten, is de DDI een toonbeeld van rust. De afgelopen maanden is ondanks de zomervakantie de groei wat aangezwollen en ook voor de komende 12 maanden is de index zelfs een puntje gestegen.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. N.B. In Augustus heeft Pb7 met terugwerkende kracht de rekenmethode voor de DDI gecorrigeerd, zodat het minimum exact ‘0’ bedraagt en het maximum ‘100’. Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

Oktober 2014

Bij de meting van begin september zien dat de datacenteractiviteit over de afgelopen drie maanden stabiliseert op een hoog niveau. Voor de driemaandelijkse verwachting blijft de index op hetzelfde niveau. Voor de driemaandelijkse terugblik zit er zelfs een extra puntje stijging in. De stijging wordt ook deze maand vooral veroorzaakt door een grotere groei in de vraag naar vermogen, terwijl vooral de groei in de vraag naar oppervlakte nog iets verder afzwakt. Dit is met name van toepassing op de komende drie maanden.

De geopolitieke spanning van de buitenwereld die wel al hun tol aan het eisen zijn op het gebied van economische groei, hebben nog geen zichtbaar effect op de mate van datacenteractiviteit in Nederland. We kunnen alleen maar constateren dat er nog altijd veel geïnvesteerd wordt in datacenters op Nederlandse bodem, waarbij de komst van een nieuwe megadatacenter van Google in de Eemshaven het meest in het oog springt. In zijn algemeenheid zien we dat de er vooral veel wordt geïnvesteerd in locatie-uitbreidingen en de omschakeling naar efficiëntere koelmethoden zoals vrije luchtkoeling.

Tabel: Dutch Datacenter Index, oktober 2014

  Jul -Sep Okt – Dec Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 57 52 57
Vermogen 65 68 68
Investeringen 67 58 71
Totaal 64 61 67

Vooruitblik

Hoewel het prille herstel van de economie steeds meer onder druk komt te staan, is de weerslag op de datacentermarkt vooralsnog beperkt. De onderliggende trends die verantwoordelijk zijn voor de groei, zoals de voortschrijdende digitalisering en de exponentieel groeiende opslagbehoefte, houden de druk stevig op de ketel. De druk om dit kosteneffectief mogelijk te maken tegen de hoogst mogelijke kwaliteit, zorgt er vooral voor dat de rol van in-house datacenters steeds verder afneemt ten faveure van commerciële datacenter uitbaters.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - Oktober 2014

                     

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research