Datacenter monitoring wordt steeds belangrijker

Het monitoren van het datacenter wordt steeds belangrijker. Daarom vroeg DatacenterWorks aan de vooravond van 2021 een aantal partijen naar hun visie op datacenter infrastructure management en datacenter monitoring. Aan het woord komen Martin Matse van ATS Global (voorheen Perf-iT) en Willem Nieuwenhuizen van Franklin Electric.

Jaarlijks doen onderzoekbureaus als Gartner en Uptime Institute onderzoek naar de uitdagingen waar datacenters tegen aan lopen. Perf-iT gebruikt deze informatie tezamen met de vragen/wensen van onze klanten om keuzes te maken voor de huidige en toekomstige ontwikkeling van ons DCIM product en daarmee onze technische voorsprong te behouden”, vertelt Martin Matse van ATS-Global. Veel mensen kennen hem als een van de oprichters van Perf-iT. Deze firma maakt sinds enige tijd onderdeel uit van ATS Global.

In juli van dit jaar heeft Uptime Institute haar tiende wereldwijde onderzoek uitgevoerd, vertelt hij. Dit jaar hebben 1300 deelnemers gereageerd. Thema’s die genoemd worden die mogelijk invloed hebben op de ontwikkeling van DCIM zijn:

 • De verbetering van de PUE lijkt sinds 2013 af te vlakken, terwijl energie-efficiëntieverbetering nog wel gewenst is. Als grootste verbeterpunt wordt de IT zelf gezien. “Maar is dit zo?”, vraagt Matse zich af.
 • Rack-dichtheid neemt nog steeds toe. In 2020 was de gemiddelde rack-belasting 8,4 kW. Dit lijkt echter vooralsnog geen invloed te hebben op power- en koelingsdistributie. Matse: “Dus klaarblijkelijk is er ongebruikte overcapaciteit.”
 • Het aantal outages neemt toe evenals de bijbehorende economische gevolg schade. “Een site als wwdowntimedetector.com laat zien dat er soms wel 50 outages per dag zijn. Datacenter operators erkennen dat outages het gevolg zijn van menselijk handelen en dat ze voorkomen kunnen worden. Maar is het verhogen van redundantie het antwoord hierop?
 • Het aantal medewerkers van datacenters neemt af. Hoe kan AI (Artificial Intelligence) hierin ondersteunen?

Capaciteitsmanagement

Laten we deze informatie in het achterhoofd eens kijken naar twee voorbeelden: capaciteitsmanagement en Digital Twin.

“Het managen van capaciteit kan alleen op basis van betrouwbare of integere data en die dus vrij is van menselijke fouten. Perf-iT heeft meerdere controles ingebouwd in haar DCIM-software om menselijke fouten te voorkomen. Ook kunnen we daarmee fouten ontdekken voordat zij een probleem opleveren.” 

In figuur 1 is een voorbeeld te zien van het bewaken van de maximale stroom bij een fail-over om een outage te voorkomen. De installatie functioneert nog naar behoren. Bij een fail-over overstijgt de stroom de 80%, maar gaat de zekering nog niet stuk. Het systeem zal nu dan ook melden dat de gestelde limiet wordt overschreden. 

 

DCW_07_2020-Datacenter monitoring wordt steeds belangrijker-1

Figuur 1. In figuur 1 is een voorbeeld te zien van het bewaken van de maximale stroom bij een fail-over om een outage te voorkomen.

 

Digital Twin

Matse wijst ook op de mogelijkheden die zogeheten ‘digital twins’ bieden (zie figuur 2). “Stel, u wilt de white-space koeling optimaliseren, maar weet niet zo goed hoe. Langzamerhand komen er een aantal artificial intelligence (AI)-achtige technieken beschikbaar voor het optimaliseren van de koeling. De meeste van die technieken zijn gebaseerd op machine learning en deep learning.“ Het nadeel van deze technieken is dat zij eerst moeten leren en daarna alleen voorspellingen kunnen doen binnen hetgeen ze al gezien hebben. Bij een minimale verandering begint de leercyclus volledig opnieuw.

“Binnen Perf-iT maken wij gebruik van een techniek die ‘digital twin’ wordt genoemd. Deze techniek is een combinatie van deep learning met kennis van alle van toepassing zijnde regels uit de fysica. Een digital twin kan dus voorspellen buiten hetgeen ‘hij' ooit gezien heeft en hoeft ook niet opnieuw te leren als omstandigheden wijzigen. Het model blijft zich wel continu verbeteren.” 

 

DCW2020-07-Datacenter monitoring wordt steeds belangrijker-2-1100px

Figuur 2. Een Digital Twin kan naast de standaard monitoring CFD’s ook CFD’s creëren aan de hand van “What-if” vragen.

Een digital twin kan naast de standaard monitoring CFD’s (Computational Fluid Dynamics) ook CFD’s creëren aan de hand van what if-vragen. Voorbeelden van dit soort vragen  zijn:

 • Wat gebeurt er als er 20 extra racks gevuld worden met 5kW per rack?
 • Wat gebeurt er als een specifieke CRAC uitvalt?
 • Of wat is de invloed van het openen of sluiten van een aantal vloertegels?

De digital twin-techniek is gebaseerd op een patent van TNO waarvoor Perf-iT en haar partners het volledige gebruiksrecht hebben.

Andere paar ontwikkelingen die voor het Perf-iT systeem relevant zijn:

 • Edge-locaties
 • Veiligheid
 • 1 window op het totaal datacenter
 • Businessintegratie
 • KPI’s en andere dashboards
 • Datacenter Campus

Perf-iT maakt onderdeel uit van ATS-Global.

Meer informatie via: www.perf-it.com of www.ats-global.com