Consortium van nationale grids willen investeren in innovatie

science-in-hd-oh40PfFL520-unsplash280210

Nationale netwerkbeheerders werken steeds meer samen om tot innovatie te komen. Zo is onlangs een consortium opgericht om tot een reductie in CO2-uitstoot te komen van 50%. Daarnaast beproeft men blockchain-concepten om batterijen in elektrische auto’s en bij mensen thuis in de nationale grids te integreren. Beide initiatieven zijn erg relevant voor de datacenter-industrie.

Sinds kort werkt een groep van nationale netwerkbeheerders samen onder de naam Global Power System Transformation Consortium (G-PST). Doel van dit samenwerkingsverband is een reductie in de CO2-emissies realiseren van minimaal 50%. De deelnemende grid operators zijn onder andere het Britse National Grid ESO, Ierland’s EirGrid, de Australian Energy Market Operator (AMEO), California Independent System Operator (CAISO), Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) en het Deense Energinet.

Agenda

Gezamenlijk hebben deze partijen een agenda opgesteld om researchprojecten op te zetten die moet leiden tot technologie die gebruikt kan worden om tot veel lagere emissies te komen. Ook moeten de kosten van de toegepaste energiesystemen omlaag, terwijl de veiligheid en betrouwbaar juist verder verbeterd moet worden. De samenwerking heeft hiervoor een agenda met een looptijd van 10 jaar opgesteld.

De oprichters staan verder open voor samenwerking met andere grid operators. In de agenda die men heeft afgesproken is ook nadrukkelijk ruimte om tot samenwerking te komen met netwerkbeheerders in ontwikkelingslanden.

Uitwisselen van data

Een ander belangrijk doel van het consortium is het ontwikkelen en verder uitbouwen van open source-projecten die tools ontwikkelen die door grids gebruikt kunnen worden. Daarbij kijkt men onder andere naar tooling die gebruikt kan worden om data uit te wisselen met andere partijen.

Daar zit natuurlijk een belangrijke link met de wereld van de datacenters. Zij zijn belangrijke afnemers van elektrische energie en dus een belangrijke partner van de nationale netwerken. Inzicht in vraag en aanbod is dus voor beide partijen van groot belang. Anderzijds kunnen datacenters ook optreden als component in de nationale grids. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk opslaan van energie in de batterijen die in een datacenter staan opgesteld. Of juist het leveren van energie uit deze batterijen. En dit alles inclusief de bijbehorende afrekenmechanismen en governance-modellen.

Ook zijn nog andere opties denkbaar. Bijvoorbeeld de vraag of ieder datacenter zelf in zijn eigen noodstroomvoorziening dient te voorzien. Wellicht kan hiervoor worden samengewerkt met een of meer grid operators en andere partijen om tot gedeelde noodstroomvoorziening te komen. Ook kunnen meerdere datacenters en andere stroom gebruikende organisaties een samenwerking aan gaan om gezamenlijk in backup-faciliteiten voorzien. In al dit soort gevallen zal het op een veilige manier uitwisselen van grote hoeveelheden data en transacties van cruciaal belang zijn.

Accu’s en warmtepompen  

Een al iets langer actief samenwerkingsverband van grid operators is het Europese Equigy consortium. Deze groep bestaat uit Tennet, het Zwitserse Swissgrid en Terna uit Italië. Ook het Deense Energinet heeft interesse.

Het doel van deze samenwerking is te komen tot een betere integratie van batterijen in auto’s en woningen in nationale netwerken. Ook wil men warmtepompen aansluiten. Het punt hierbij is dat er nu geen eenduidige manier is waarop dit kan worden gerealiseerd, terwijl de eigenaren van bijvoorbeeld de accu’s in een elektrische auto niet op een goed georganiseerde manier gecompenseerd kunnen worden voor de diensten die zij aan het netwerk zouden kunnen leveren voor opslag en levering van energie. Ook zouden autofabrikanten en leas-maatschappijen hierbij een rol kunnen spelen door - bijvoorbeeld - dit soort energiediensten die aan netwerkbeheerders worden geleverd mee te nemen in leverings- en leasecontracten.

Blockchain

Het Equigy-consortium ziet in blockchain een uitstekende oplossing voor dit probleem. Daarom ontwikkelt men nu een zogeheten crowd balancing-platform voor het vastleggen en volgen van transacties tussen consumenten, bedrijven en netwerkbeheerders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis opgedaan in eerdere pilots die Tennet heeft gedaan met het integreren van de accu’s van Tesla’s. Het samenwerkingsverband wil dit soort pilots nu verder gaan uitbouwen en opschalen.

Blockchain biedt uitstekende mogelijkheden om voor deze transacties de onderliggende administratie te creëren. Dat gebeurt dan in de vorm van een zogeheten distributed shared ledger. Hierdoor is het niet nodig om een centrale database aan te leggen en te beheren. Het consortium heeft besloten om hiervoor het Hyperledger blockchain framework van IBM te gebruiken.    

Behalve Tesla doen inmiddels ook BMW en Nissan mee aan dit project.