Tag Archives: Rated level

Rated level of Tier level ?

Jaren lang bestond verwarring over naar welke standaard men refereerde als men sprak over TIER levels. In zowel de ANSI/TIA-942 van de Telecommunications Industry Association als de TIER standaard van het Uptime Institute werd de term TIER level gebruikt. Sinds de publicatie van de maart 2014 versie van de ANSI/TIA-942-A standaard is eindelijk een duidelijke scheiding gemaakt tussen de benaming van de levels door de verschillende standaarden. Is de scheiding hiervan bij u al volledig doorgedrongen? 

Rated level of Tier level ?

Jaren lang bestond verwarring over naar welke standaard men refereerde als men sprak over TIER levels. In zowel de ANSI/TIA-942 van de Telecommunications Industry Association als de TIER standaard van het Uptime Institute werd de term TIER level gebruikt. Sinds de publicatie van de maart 2014 versie van de ANSI/TIA-942-A standaard is eindelijk een duidelijke scheiding gemaakt tussen de benaming van de levels door de verschillende standaarden. Is de scheiding hiervan bij u al volledig doorgedrongen?