Tag Archives: Nederland ICT

‘Lauwwatervrees’ rond energie-uitwisseling bij datacenters niet nodig

Benutting van restwarmte uit datacenters is actueel en wordt elke dag relevanter. De ambitieuze klimaatdoelstellingen en de uitfasering van Gronings gas vragen om duurzame alternatieven voor warmte. Na de interne efficiencyverbetering van de koeling, kan energie-uitwisseling met de omgeving een logische vervolgstap zijn in de verduurzaming van datacenters. Warmte-uitwisseling van datacenters is niet alleen een lonkend perspectief, maar wordt op diverse plaatsen in Nederland al succesvol toegepast. Om lessen te trekken uit deze geslaagde projecten en het potentieel breder onder de aandacht te brengen heeft Berenschot, in opdracht van Nederland ICT en RVO, een MJA3-verkenning gedaan naar succesvoorbeelden.

Nederland ICT: beroepsbevolking moet op grote schaal digitaal bijgeschoold worden

Uit gepubliceerde cijfers van het UWV blijkt dat geen enkele beroepsrichting zo veel krapte kent als de ICT. Het UWV noemt een mismatch in digitale kennis en vaardigheden als belangrijkste oorzaak. Binnen de ICT-sector is deze mismatch al een aantal jaar een urgent probleem. Branchevereniging Nederland ICT waarschuwt nu voor het effect op de gehele economie. “Zonder grootschalige omscholing en bijscholing neemt de krapte in alle sectoren toe.” zegt directeur Lotte de Bruijn. Nederland ICT roept staatssecretaris Keijzer daarom op om het verbeteren van digitale vaardigheden een speerpunt te maken van haar digitaliseringsstrategie.

Energiegebruik van ICT daalt, groei bij datacenters zet door

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het totale energieverbruik van ICT in Nederland van 10 – 20%. Cloudtoepassingen en efficiencyverbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen door groei van opslag en verwerking bij de datacenters, terwijl het energieverbruik van telecom licht daalde. Dit blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl. 

Daling verwacht van energieverbruik ICT

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het energieverbruik van ICT van 10 – 20%. Dit blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl. Dat stelt Nederland ICT in een vandaag verschenen persbericht.

Nederlandse datacentersector heeft volop kansen om verder te vergroenen

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema voor de Nederlandse datacentersector. De sector wordt steeds duurzamer, maar er zijn blijven kansen om nog efficiënter te werk te gaan. Om deze kansen op het gebied van ‘Green IT’ te benutten is verdere samenwerking binnen de gehele IT-sector van belang.

KPN wint ICT Milieu Award 2015 met datacenter in Eindhoven

Het datacenter van KPN in Eindhoven heeft de ICT Milieu Award 2015 gewonnen. De award is uitgereikt door Nederland ICT tijdens de Avond van de Digitale Economie.

Een datacenter (bron: FreeImages.com/Robin van Doorn)

Nederlandse digitale-infrastructuursector levert belangrijke bijdrage aan internet-economie

Nederland is een koploper in de Europese digitale-infrastructuursector. Bovendien draagt de Nederlandse digitale infrastructuur significant bij aan onze internet-­economie die op zijn beurt weer zorgt voor groei in werkgelegenheid.

Mismatch op arbeidsmarkt en regeldruk belangrijkste belemmeringen voor groei ICT-bedrijven

ICT-bedrijven zien knelpunten op de arbeidsmarkt en regeldruk als de grootste belemmeringen voor groei. ICT-bedrijven over de hele linie zagen de werkgelegenheid stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013, iets wat naar verwachting ook dit kwartaal doorzet.

Nederland ICT: Meer aandacht voor integriteitsregels

Nederland ICT vindt integriteit van het grootste belang. Dit is ook opgenomen in de gedragscode, die alle leden onderschrijven. Zowel de overheid, Nederland ICT als ICT-bedrijven hebben daar al strenge regels voor. De sector gaat de aandacht voor het thema integriteit intensiveren. Daarnaast wordt actief de dialoog gezocht met de ACM.

Bart Hogendoorn: "Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden" (Foto: Tycho Müller

Nederland ICT: ‘Nederland moet de Digital Delta van Europa worden’

“Nederland kan de ideale proeftuin en testmarkt voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen worden. Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden. Nederland wordt dan een aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups en innovatieve bedrijven.” Dit zei Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, tijdens de Avond van de Digitale Economie die 30 september plaatsvond in Den Haag.

Het opsporen en uitschakelen van zogeheten comateuze servers kan al snel een forse energiebesparing opleveren (bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

Nederland ICT: ‘Kabinet stimuleert de digitale economie onvoldoende’

In de plannen van het kabinet zijn onvoldoende concrete maatregelen aangekondigd die een stimulans geven aan de digitale economie. Economische groei is de laatste decennia voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied van de digitale economie liggen er dan ook grote kansen. Nederland heeft een goede uitgangspositie met de potentie uit te groeien tot de Digital Delta van Europa. Nederland ICT roept het kabinet daarom op om te komen met een brede visie op de verdienkracht van de toekomst.

'Markt voor datacenterracks groeit tot 40,25 miljard dollar in 2019'

Verkrijgen krediet en aantrekken talent grootste belemmeringen voor ICT-bedrijven

Het verkrijgen van krediet en het aantrekken van medewerkers met de juiste vaardigheden zijn voor ICT-bedrijven de grootste belemmeringen voor groei. De bedrijven zagen de omzet en werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2014 echter wel licht stijgen. Naar verwachting zet deze trend zich voort in het huidige kwartaal. Dat blijkt uit het ICT Marktbeeld, gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door Nederland ICT-leden.

Nederland ICT benoemt Lotte de Bruijn tot directeur

Nederland ICT Nederland ICT benoemt Lotte de Bruijn tot directeurmaakt bekend dat zij Lotte de Bruijn tot directeur hebben benoemd. De Bruijn vervult vanaf half februari haar functie en volgt Peter van Schelven op. Van Schelven blijft tot half februari interim-directeur van Nederland ICT.