Tag Archives: Green IT Amsterdam

Opslag van energie Amsterdam Arena wijst datacenters de weg

Binnen het Europese EV-Energy project wordt hard gewerkt aan het in kaart brengen en bevorderen van wet- en regelgeving van lokale en provinciale overheden die de – wat officieel heet – ‘decarbonisation of the energy and mobility sector’ kan versnellen. Daarmee raakt dit project ook aan de integratie van datacenters en smart grids. Hoe dit in de praktijk tot stand kan komen en welke voordelen hieraan verbonden zijn, laat een project rond batterijopslag bij de Johan Cruyff Arena in Amsterdam zien.

‘Veel bereikt, maar nog veel meer te doen’

Op 31 januari 2019 nam Jaak Vlasveld na vijf jaar afscheid als directeur van Green IT Amsterdam. Deze stichting houdt zich al jaren bezig met ‘greening of IT’ en ‘greening by IT’. Als directeur heeft Jaak Vlasveld een grote bijdrage geleverd aan de bewustwording rond duurzaamheid en datacenters. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, maar – zo stelt hij in dit artikel – we zijn er nog (lang) niet. Hij constateert echter wel dat we de komende jaren grote stappen vooruit kunnen zetten. Waarbij voluit gebruik kan worden gemaakt van de grote hoeveelheid kennis en technologie die onder andere via Green IT Amsterdam beschikbaar is gekomen.

Jaak Vlasveld, directeur van GreenIT Amsterdam

Jaak Vlasveld treedt terug als directeur Green IT Amsterdam

Jaak Vlasveld is teruggetreden als directeur van Green IT Amsterdam, een rol die hij sinds 2014 vervulde. Vlasveld blijft voor een aantal projecten verbonden aan Green IT Amsterdam, maar gaat zich daarnaast via zijn eigen onderneming richten op blockchain-technologie en -projecten.

Grote kansen voor tweedehands datacenter-apparatuur

Kunnen we een betrouwbare datacenterinfrastructuur creëren als we niet alleen hagelnieuwe apparatuur gebruiken maar ook tweedehands systemen en componenten? Jaak Vlasveld, directeur van Green IT Amsterdam en trekker van het onderzoeksproject ‘ReStructure’, denkt van wel. Maar dan moeten we wel zorgen dat we goed begrijpen hoe een markt voor gebruikte datacenter-apparatuur werkt.

Is uw datacenter al ‘Capture Ready’?

Een discussie over vijf stellingen. Dat vormde het hoogtepunt van de eerste bijeenkomst van de Green Data Center Stakeholder Group, die onlangs in Amsterdam plaatsvond. Het soms pittige debat over de mogelijkheden die het hergebruik van restwarmte biedt, leidde tot een aantal conclusies. De belangrijkste? Zorg dat uw datacenter ‘Capture Ready’ is.

Een datacenter is veel meer dan enkel ‘een plek om data te verwerken’

Voor veel mensen in de datacenter-industrie zal de lancering van de Green Data Centre Stakeholder Group wellicht wat onverwacht zijn gekomen. Ook het EU-H2020 innovatieproject waar deze groep deel van uitmaakt – CATALYST – is nog relatief weinig in het nieuws gekomen. Project manager Vasiliki Georgiadou van Green IT Amsterdam legt uit.

Een datacenter (bron: FreeImages.com/Erik Araujo)

Schiphol Trade Park krijgt een duurzame datacentercampus

In de Nationale Smart City Strategie NL is onlangs geconstateerd dat Nederland internationaal achterblijft met de realisatie van een hoogwaardige, open, supersnelle en veilige digitale infrastructuur. Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group en SADC willen de internationale digitale concurrentiepositie van Nederland versterken met de realisatie van een Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park in Hoofddorp. De Green Datacenter Campus is een efficiënt en duurzaam datacenterecosysteem met een omvang van 20 hectare. De campus trekt internationaal veel aandacht. Naar verwachting zullen de eerste datacenters zich in 2018 vestigen.

Duurzaamheid: tijd voor grote stappen!

Robbert Hoeffnagel publiceerde begin november een inspirerend betoog voor meer innovatie en kennisontwikkeling binnen de Nederlandse datacenter industrie. Met het oog op ontwikkelingen in het buitenland is dat volgens hem nodig om de concurrentiepositie te behouden of the versterken.

Green IT Week 2015: ‘Het gaat de goede kant op maar samenwerken blijft noodzakelijk’

Voor het eerst organiseerde Green IT Amsterdam afgelopen maand de zogeheten ‘Green IT Week’. Samen met de organisatoren van verschillende grote evenementen en de deelnemers aan het Green IT Amsterdam-consortium is er zelfs iets langer dan een week volop aandacht geschonken aan het thema ‘groene IT’.

Nederlandse datacentersector heeft volop kansen om verder te vergroenen

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema voor de Nederlandse datacentersector. De sector wordt steeds duurzamer, maar er zijn blijven kansen om nog efficiënter te werk te gaan. Om deze kansen op het gebied van ‘Green IT’ te benutten is verdere samenwerking binnen de gehele IT-sector van belang.

Green IT Amsterdam lanceert Green IT Week 2015

Green IT Amsterdam organiseert van 17 t/m 26 november de Green IT Week 2015. Deze periode zullen green IT gerelateerde projecten, evenementen en cases in het spotlicht worden gezet. Het IT Room Infra evenement, ECP Jaarcongres, Datacenter Dynamics Converged Europe en het Green IT Leaders Live event maken onderdeel uit van de agenda van de Green IT Week 2015.

Pilot GEYSER-project in mediatoren Roermond van start

“Op een gegeven moment is het gewoon op”, zo vat Ed Boerema, de CEO van Alticom, de voorraad aan fossiele brandstof samen. Tel dit gegeven op bij de eis van de Europese Unie om de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent – ten opzichte van 1990 – terug te hebben gedrongen, dan is het niet meer dan logisch dat Alticom vol overtuiging in het Europese GEYSER-project is gestapt. Ondersteund door Green IT Amsterdam, start in september een pilot in de mediatoren van Roermond. DatacenterWorks sprak over dit initiatief met Ed Boerema van Alticom en Jaak Vlasveld van Green IT Amsterdam.

Green IT Energy Solutions & EIA (Energie Investeringaftrek) voor datacenters bijeenkomst

Stichting Green IT Amsterdam en deelnemers organiseren een bijeenkomst over energie besparende oplossingen voor datacenters. Er zullen verschillende innovatieve oplossingen op het gebied van koeling aan bod komen, gepresenteerd door enkele deelnemende organisaties binnen het Green IT Amsterdam consortium. Daarnaast zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het programma Energie Investeringaftrek presenteren, waar datacenters gebruik van kunnen maken mits ze investeren in oplossingen die de energie efficiëntie van de faciliteiten verbeteren en deze oplossingen zijn opgenomen in de lijst van RVO.

Project PEDCA is klaar, nu begint het eigenlijk pas echt!

De tijd gaat snel. Helemaal in een snel groeiende wereld als die van datacenters. Het is al weer bijna vier jaar geleden, in 2011, dat het projectvoorstel voor PEDCA werd geschreven. Sindsdien is er veel beweging geweest in de sector. Iets wat het project consortium natuurlijk in ogenschouw heeft moeten nemen toen het van start ging op 1 juli 2013 en de 18 maanden dat het project actief was.

Op naar een vergroening van het dataverkeer

De explosieve groei van het dataverkeer in Nederland en de verwachting dat het gegevensverkeer de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen maakt het noodzakelijk om de CO2-uitstoot van de datacenters in ons land zoveel mogelijk te beperken. Veel datacenters gebruiken inmiddels al duurzame energie, maar lang niet elke vorm van groene stroom heeft eenzelfde effect op het verlagen van de CO2-uitstoot. Een impressie van de stand van zaken.