Tag Archives: Dutch Datacenter Index

Groei zet hardnekkig door te midden van macro-economische onzekerheid

De Dutch Datacenter Index laat zien dat de onzekerheid in de wereldeconomie nog altijd geen echte vat krijgt op de groei van datacenteractiviteit. We zien dat – net als voorgaande jaren – de groei aan het eind van het jaar versnelt en dat de vooruitzichten redelijk stabiel blijven. Voor de middellange termijn verwachting, zien we nog altijd wat terughoudendheid.

Stevige groei, maar onzekerheid dient zich aan

De Dutch Datacenter Index is dit jaar tot nog toe stabiel. Op seizoensinvloeden na, ontwikkelt de markt zich bijzonder positief. Daar moeten we wel een paar kleine kanttekeningen zetten. De middellange termijn verwachting zakt enkele punten, wat er op duidt dat er onzekerheden rond de economische ontwikkeling door de Brexit en dreigende handelsoorlogen ook doorsijpelen naar de digitale wereld. En we zien ook dat de index iets minder hoog staat dan een jaar geleden.

Datacenteractiviteiten nemen wat sneller toe

De Dutch Datacenter Index is al het hele jaar vrij stabiel. Op wat seizoensinvloeden na, ontwikkelt de markt zich positief zonder grote uitschieters. Multi-tenant datacenters nemen vooral de groei voor hun rekening, terwijl single tenant datacenters vooral inzetten op consolidatie en optimalisatie. Met de zomervakantie achter de rug nemen de groeiverwachtingen voor de komende drie maanden weer wat toe.

Multi-tenant datacenters stampen door

De Dutch Datacenter Index is al enige maanden behoorlijk stabiel. Multi-tenant datacenters blijven stevig doorgroeien, terwijl single tenant datacenters blijven investeren in consolidatie en optimalisatie. Met de zomervakantie in aantocht, nemen de groeiverwachtingen voor de komende drie maanden iets af, maar het optimisme voor de middellange termijn neemt alleen maar toe.

Investeringen nemen verder toe

De Dutch Datacenter Index toont momenteel een vrij stabiel beeld. De groei in vierkante meters en vermogen zwakt lichtjes af, terwijl de investeringen juist wat versnellen. De groei blijft dus op een constant hoog niveau. De groei wordt net als de laatste jaren vooral gedreven door de groei van colocatie. 

Investeringsbereidheid trekt verder aan

De lichte groeivertraging die we in de vorige maanden zagen, is alweer gestabiliseerd in maart. Daarmee blijft de groei sterk in de Nederlandse datacenterwereld. De voorwaarden voor langdurige sterke groei blijven ongewijzigd aanwezig met de doorgaande investeringen in digitale transformatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan robuuste, betrouwbare infrastructuur. 

Doorstomen met beleid

Het eerste kwartaal van 2018 laat zien dat het groeitempo wat vertraagt. Voor de lange termijn lijkt de groei zich te stabiliseren in de Nederlandse datacenterwereld, maar wel op een hoog niveau. De voorwaarden voor langdurige sterke groei zijn en blijven duidelijk aanwezig met de doorgaande investeringen in digitale transformatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan robuuste, betrouwbare infrastructuur. 

Kleine afkoeling in het vooruitzicht

Het laatste kwartaal van 2017 ziet er zeer positief uit voor de Nederlandse datacenterwereld. De groei zet sterk door en bevestigt de sterke rol van de Amsterdam regio als toonaangevend datacenterknooppunt op het Europese vasteland. Voor de komende twaalf maanden lijkt de sterke groei wat af te gaan zwakken. 

Kantelpunt lijkt bevestigd te worden

In oktober bevestigen de uitkomsten van de Dutch Datacenter Index het kantelpunt dat in september vorm kreeg. Er wordt nog vooruitgekeken naar een zeer positief vierde kwartaal, maar daarna lijkt de groei wat af te vlakken. Desalniettemin blijven we een sterke groei zien, vooral bij multi-tenant datacenters.

Kantelpunt in zicht?

Ook september laat een sterke groei zien in de activiteiten in datacenters. We zien een zeer beperkte afvlakking door de vakantieperiode en hoge verwachtingen voor de komende 3 maanden. Maar we zien ook dat de lange termijn verwachtingen wat beginnen in te leveren. Het is nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt, maar enige voorzichtigheid lijkt geboden. 

DDI stijgt tot nieuwe hoogte

In 2017 zien we dat elke meting een stijging van de Dutch Datacenter Index laat zien. Augustus is daarop geen uitzondering. We zien dat de activiteiten vooral sterk groeien bij multi-tenant datacenters, terwijl ook matige groei bij single tenant datacenters doorzet. Deze maand zien we vooral dat de investeringen voor de korte termijn meer gaan groeien. 

Stijging zet ook in juni door

Sinds het begin van dit jaar zien we bij elke meting een stijging van de Dutch Datacenter Index. We zien dat de activiteiten vooral bij multi-tenant datacenters, maar ook bij single tenant datacenters iedere maand sneller toenemen. Daarbij gaat het zowel om de driemaandse terugblik als de verwachtingen voor de korte en middellange termijn. 

De lente pakt stevig door

In april is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten nog verder verbeterd. We zien vooral dat de afgelopen drie maanden zeer positief zijn geweest. De korte termijnverwachting is inmiddels bijna even positief en ook de lange termijnverwachting is gestegen ten opzichte van vorige maand. Hoewel de groei het sterkst is en blijft bij multi-tenant datacenters, zien we ook steeds meer groei bij single tenant datacenters.

Lente in datacenterland

In maart is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten op alle vlakken verbeterd. Ook de korte termijnverwachtingen hebben zich hersteld, vooral dankzij de plannen en verwachtingen van multi-tenant datacenters. Maar ook single tenant datacenters uiten zich weer positiever voor de langere termijn.

Verdere verschuiving naar multi-tenant

In november is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten over het geheel vrij stabiel. Terugkijkend naar de groei die men de afgelopen drie maanden heeft gerealiseerd, zien we dat de groei is versterkt. Voor de komende drie maanden is men net iets minder positief dan een maand geleden. Voor de komende 12 maanden neemt het optimisme duidelijk af. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de groei van single tenant datacenter lijkt af te zwakken, waar multi-tenant datacenters van hopen te profiteren.