Wellicht bredere uitrol van Project Natick

TeamImage

Microsoft denkt serieus na over netwerk van onderwater-datacenters

Als we Microsoft-CEO Satya Nadella mogen geloven, dan denkt zijn concern momenteel serieus aan een netwerk van onderwater-datacenters. Deze zouden dienen ter ondersteuning van de cloud computing-infrastructuur die Microsoft wereldwijd steeds verder uitbreidt en versterkt. Als een van de grote voordelen van deze aanpak noemt hij het feit dat dit soort faciliteiten zo snel gebouwd kunnen worden dat hyperscalers kunnen reageren op vraag naar IT-capaciteit en deze niet langer op basis van complexe modellen behoeven in te schatten en te voorspellen.

Volgens Satya Nadella gaan onderwater-datacenters een belangrijke rol spelen binnen Microsoft. De CEO van het software- en cloud-concern deed deze uitspraak onlangs tijdens een conferentie in Londen. Aangezien 50 procent van de wereldbevolking in de buurt van een kust woont, is het logisch dat de cloud-faciliteiten waar deze mensen gebruik van maken ook dicht bij die kust zijn gelokaliseerd. En als we op die locatie ook nog eens gebruik kunnen maken van zeewater voor de koeling van de hiervoor benodigde IT-apparatuur, dan is de optelsom gauw gemaakt.

120 mijl

Er speelt een aantal factoren mee bij deze uitspraak. De eerste is dat als zoveel mensen hooguit 120 mijl van de kust wonen, dan is die kust of de zee daar direct in de buurt een uitstekende lokatie voor het plaatsen van datacenters. Dat geeft namelijk een zeer aantrekkelijke latency, belangrijk voor veel cloud-applicaties en online entertainment.

Maar er speelt meer. Zo noemde Nadella het bouwen van dit soort onderwatercontainers technisch snel en eenvoudig. Van start tot plaatsing zijn hooguit 90 dagen nodig. Vergelijk dat met de bouwtijd van een meer traditionele faciliteit: al gauw 2 jaar of meer.

Reageren versus voorspellen

Voor een cloud-aanbieder is die snelheid waarschijnlijk het belangrijkste argument. Hyperscalers werken nu met complexe voorspellingen: waar verwachten zij een snelle groei van de vraag en is nieuwe capaciteit nodig? De modellen die hiervoor worden gebruikt worden weliswaar steeds beter, maar het blijft een voorspelling die niet per definitie volledig of zelfs maar gedeeltelijk hoeft uit te komen. Met een time to delivery van 90 dagen kan Microsoft nu reageren op nieuwe of extra vraag. In plaats van een meer traditionele vorm van capaciteitsplanning.

Een interessant aspect van Project Natick is niet alleen dat het om containers gaat die op de zeebodem worden geplaatst. Ze maken bovendien gebruik van windenergie door een direct bij de container geplaatste windmolen. Iedere container omvat 12 racks met in totaal 864 servers. De koeling is (uiteraard) gebaseerd op vloeistof dat warmte afdraagt aan het omliggende zeewater. Meer info op: https://natick.research.microsoft.com

Dossiers