DDI: vooruitzichten verbeteren verder

DDI

Terwijl de vakantieperiode de Dutch Datacenter Index even tijdelijk wat lager zet, zijn datacenterbeslissers optimistisch over groei in de activiteiten voor de komende tijd. In de vooruitblik voor zowel de korte als de lange termijn, schiet de index in augustus enkele punten omhoog. Het lange termijn-optimisme blijft daarbij sterker dan de verwachtingen voor de korte termijn lijken te rechtvaardigen.

In de driemaandelijkse terugblik zien we dat de datacenteractiviteiten door de vakantieperiode wat langzamer groeien dan anders. Wat het vermogen betreft, is de groei net iets sterker dan in juni. Maar wat vierkante meters en investeringen betreft, zien we dat de groei enkele punten is afgenomen. Als we een en ander bij elkaar optellen, daalt de index met een punt. De groei wordt nog altijd vooral veroorzaakt door de toenemende vraag van aanbieders van clouddiensten, zoals softwarebedrijven. Hoewel ook reguliere organisaties doorgaan met het verplaatsen van capaciteit naar externe datacenters, blijft de vraag vanuit die hoek relatief stabiel.

Voor de komende drie maanden komt de index maar liefst 6 punten hoger uit dan in juni en beloven de 64 punten een behoorlijke toename. De groei zit nauwelijks in vierkante meters, maar vooral in de vraag naar vermogen en de geplande investeringen. We zien het algemene optimisme over de groeiende Nederlandse economie terug in de cijfers.

Dutch Datacenter Index, augustus 2015

  Mei -Jul Aug – Okt Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 52 55 63
Vermogen 59 63 66
Investeringen 57 64 73
Totaal 57 62 68

 Vooruitblik

Hoewel datacenterbeslissers de twijfels over de groei in datacenteractiviteit van zich af lijken te hebben geschud, blijven de korte termijnverwachtingen duidelijk achter bij de lange termijn verwachting. Het sentiment is dus zeer positief, maar bij iedere meting zien we dat maar een deel van dat sentiment wordt gematerialiseerd. Er blijven dan ook haken en ogen aan de groei in de markt: de overstap naar infrastructuuroplossingen uit de cloud is vertraagd en de overheid is bijzonder terughoudend met IT-investeringen.

Intussen blijft de aandacht voor de energie-efficiëntie van datacenters alleen maar toenemen en blijven datacenters investeren in de optimalisatie. Ook op het vlak van continuïteit wordt de lat steeds hoger gelegd. Niet zo lang geleden was de gedachte gemeengoed dat een Tier-IV classificatie van het Uptime Institute in Nederland niet mogelijk was, totdat KPN uitpakte met het eerste Tier-IV datacenter op Nederlandse bodem. En zo zal de component ‘investeringen’ ook de komende jaren een van de belangrijkste drijfveren achter de index blijven.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - Augustus 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Dossiers