<


Vitaal-beoordeling datacenters en DNS-dienstverleners

Min EZK

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft per brief de Tweede Kamer laten weten dat een aantal datacenters in Nederland zal worden aangemerkt als vitaal. Hetzelfde geldt voor bepaalde DNS dienstverleners.

Deze aankondiging betekent concreet dat voor datacenters met een vermogen van meer dan 50MW de zorg- en meldplicht van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) gaat gelden.

Dat betekent dat zij ernstige incidenten moeten melden bij zowel het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als bij de toezichthouder (meldplicht) en dat zij passende maatregelen moeten treffen ter beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen (zorgplicht). Het Agentschap Telecom zal toezicht houden op de naleving hiervan. Ook kunnen aanbieders terecht bij het NCSC voor advies en ondersteuning bij digitale dreigingen en incidenten.

Het gaat onder meer om datacenters met meerdere gebruikers (multi-tenant of colocatie, dus bijvoorbeeld niet een hyperscale datacenter van een groot techbedrijf voor eigen gebruik) die ‘te groot zijn om te falen’. Uitval of verstoring van dergelijke omvangrijke datacenters kan resulteren in cascade-effecten en een langdurige periode van mindere redundantie in Nederland. Minder redundantie betekent verminderde beschikbaarheid van de digitale infrastructuur. Bij cascade-effecten leidt verstoring of uitval van een datacenter tot verstoring van de digitale processen van haar gebruikers en daarmee andere (mogelijk vitale) maatschappelijke en economische processen.

De Minister schrijft ook nog dat in de toekomst datacenterdiensten onder de herziene NIB-richtlijn komen te vallen en daarmee onder meer een zorgplicht krijgen en onder het toezicht gaan vallen. Dit zal naar verwachting in de loop van 2024 werking krijgen. “Ik vind het verstandig om vooruitlopend daarop bepaalde datacenters nu al aan te wijzen, zodat zij ernstige ICT-incidenten moeten melden bij het NCSC.”

(bron)

 

 

 

Lees ook
Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het Uptime Institute beantwoordt in een recent artikel de vraag waarom datacenters steeds meer met het milieu te maken krijgen. De puntsgewijze opsomming van de oorzaken is verhelderend. Voor iedereen die op hoofdlijnen wil weten wat er speelt is dit een goed startpunt.

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

In aanwezigheid van Jan van der Meer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland en wethouder Arnold Versteeg van de gemeente Ede, tekenen vandaag BIT en Warmtebedrijf Ede een overeenkomst voor de restwarmtelevering van BIT aan het Edese slimme groene warmtenet. Met deze ‘datathermie’ kunnen circa 1000 extra woning-equivalenten (woningen en bedrijven)...

All IT Rooms realiseert datacenters en Control Rooms voor Alliander

All IT Rooms realiseert datacenters en Control Rooms voor Alliander

Slim netbeheer speelt bij Alliander een belangrijke rol in het verzorgen van de net- en gasaansluitingen voor zowel consumenten als de zakelijke markt. De netbeheerder ondersteunt deze activiteiten vanuit zowel Arnhem als Haarlem met behulp van gloednieuwe datacenters en Control Rooms. De technische installaties op beide locaties voor de datacenters,...