Verkrijgen krediet en aantrekken talent grootste belemmeringen voor ICT-bedrijven

euros

Het verkrijgen van krediet en het aantrekken van medewerkers met de juiste vaardigheden zijn voor ICT-bedrijven de grootste belemmeringen voor groei. De bedrijven zagen de omzet en werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2014 echter wel licht stijgen. Naar verwachting zet deze trend zich voort in het huidige kwartaal. Dat blijkt uit het ICT Marktbeeld, gebaseerd op een vragenlijst ingevuld door Nederland ICT-leden.

De totale ICT-markt laat in het eerste kwartaal van 2014 een kleine omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijven tot 750 werknemers zagen de omzet matig groeien en presteren hiermee beter dan grotere bedrijven. Deze rapporteerden een zeer geringe omzetgroei. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2014 hetzelfde beeld te zien. Ook op het gebied van werkgelegenheidsgroei doen de kleinere bedrijven het iets beter dan de respondenten met meer dan 750 werknemers, die aangaven dat de werkgelegenheid enigszins was afgenomen.

Vertrouwen in de sector

Kleine en middelgrote bedrijven geven het vertrouwen in de ICT-sector dan ook een hoog rapportcijfer. Kleine bedrijven beoordelen de sector met een 7,4, terwijl middelgrote bedrijven de ICT-branche een 7,3 geven. Met een gemiddeld cijfer van 5,8 zijn grotere ondernemingen beduidend negatiever. Het gemiddelde rapportcijfer komt hierdoor uit op een 6,9.

Problemen met het verkrijgen van krediet wordt door de helft van de ondernemers gezien als een belemmering voor groei. Ook de mismatch op de arbeidsmarkt blijkt een remmende factor te zijn voor bedrijven. De helft van de respondenten geeft aan problemen te hebben met het aantrekken van kwalitatief goed personeel. Het ICT Marktbeeld editie juni 2014 is hier beschikbaar.