Verdere verschuiving naar multi-tenant

DDI-11

In november is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten over het geheel vrij stabiel. Terugkijkend naar de groei die men de afgelopen drie maanden heeft gerealiseerd, zien we dat de groei is versterkt. Voor de komende drie maanden is men net iets minder positief dan een maand geleden. Voor de komende 12 maanden neemt het optimisme duidelijk af. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat de groei van single tenant datacenter lijkt af te zwakken, waar multi-tenant datacenters van hopen te profiteren.

Hoewel de groei over de afgelopen drie maanden verbetert ten opzichte van de afgelopen maanden, zien we dat 2016 als geheel gaat worden afgesloten als een jaar met matige groei. Opvallend is dat de verschuiving van in-huis datacenters naar externe datacenters duidelijk doorzette, maar toch beduidend trager verliep dan vorig jaar. In november zagen we de driemaandelijkse terugblik met 2 punten stijgen, waarin we toch vooral een seizoenseffect herkennen. Opvallend is dat de groei bij single tenant datacenters stabiel bleef, terwijl vooral multi-tenant datacenters de groei sterker zagen worden.

Tabel: Dutch Datacenter Index, November 2016

  Aug – Okt Nov – Jan Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 52 56 60
Vermogen 56 60 65
Investeringen 55 63 68
Totaal 55 60 65
       
Multi-tenant 58 66 80
Single tenant 52 56 54

Vooruitblik

Bij de korte termijn vooruitblik zien we deze maand een korte daling, waarmee datacenterbeslissers anticiperen op wat rust in januari. Als geheel zien we een daling van de index met één punt tot 60. Deze wordt volledig veroorzaakt door single tenant datacenters. Multi-tenant datacenters zijn juist zelfs wat positiever en kijken uit naar een kleine inhaalslag die in het begin van het nieuwe jaar moet doorzetten.

Voor de lange termijn, de 12-maandse vooruitblik, zien we dat multi-tenant datacenters grote verwachtingen hebben. De index stijgt voor hen tot maar liefst 80. Single tenant datacenters verwachten juist meer een stabilisatie en denken dat de groei gaat terugvallen. Dat kan duiden op een verdere verschuiving van in-huis naar externe locaties voor bedrijven en instellingen in Nederland. Zal de Nederlandse colocatiemarkt in Nederland terugkeren naar sterke groei, of gaat de groei, in lijn met veel andere landen, naar een wat lager groeiniveau in 2017? We gaan het zien!

Figuur: Dutch Datacenter Index, November 2014 - November 2016

ddi-november_615x461 Peter Vermeulen, directeur van Pb7 Research