Switch Datacenters opent AMS4

Switch Datacenters AMS4 May 2024-600450

Switch Datacenters heeft een nieuw datacenter geopend in de regio Amsterdam. Dankzij dit datacenter AMS4 wordt de datacentercapaciteit in Amsterdam en omstreken verder vergroot. Als gevolg van de directe toegang tot het AMS-IX internetknooppunt en hoogwaardige glasvezelverbindingen is de regio Amsterdam een toplocatie voor digitale infrastructuur in Europa en daarmee voor AMS4. Het datacenter AMS4 maakt onderdeel uit van grote investeringen die Switch Datacenters in de regio doet.

Het ultra-efficiënte AMS4 is gebouwd op basis van een modern modulair ontwerp, waarbij duurzaamheid een belangrijke drijfveer is geweest met onder andere het gebruik van restmaterialen. Technische robuustheid was leidend en het datacenter is gereed om grote hoeveelheden groene warmte terug te leveren aan de maatschappij.

AMS4 klaar voor de toekomst

AMS4 is gebouwd op de fundering van een bestaand logistiek gebouw nabij Amsterdam Science Park. Het datacenter kon daardoor in slechts 22 maanden worden gerealiseerd en voorkomt onnodig ruimtebeslag en verdozing. Tegelijkertijd zijn de zogenaamde Scope 3-emissies met ongeveer 50 procent verminderd door bestaande betonvloeren en deelconstructies in stand te houden.

De lay-out van AMS4 is modulair. Het is een schaalbare en aanpasbare omgeving die modernisering en uitbreiding faciliteert zodra daar behoefte aan is. AMS4 beschikt over een gesloten koelsysteem wat het waterverbruik minimaliseert en in staat is de meest moderne computerservers efficiënt en zuinig te koelen. Door zijn ontwerp, dat grotendeels is gedaan in nauwe samenspraak met een toonaangevende IT-speler met de zwaarste techniek- en betrouwbaarheidseisen in de wereld, is het datacenter uiterst betrouwbaar en klaar voor snel opkomende technieken zoals HPC en AI.

AMS4 draait op 100 procent groene stroom afkomstig van windparken op zee en maakt gebruik van moderne technologie voor de opvang van warmte uit de computers van haar klanten. De vrijkomende computerwarmte kan op korte termijn grootschalig worden geleverd aan een mogelijk nieuw te bouwen warmtenet. Hiermee kan AMS4 bijdragen aan het fossielvrij verwarmen van tienduizenden woningen. AMS4 heeft een stroomaansluiting op een aangewezen substation en doet daarmee geen beslag op stroom bestemd voor lokale bedrijven.

Switch Datacenters heeft plannen om grootschalig warmte uit datacenters (datathermie) aan de samenleving en toekomstige warmtenetten te gaan leveren om gemeentes daarmee te helpen de energietransitie te versnellen.

Gregor Snip, CEO van Switch Datacenters: “Door bestaande industriële gebouwen een nieuwe bestemming te geven en warmtelevering in het ontwerp op te nemen zet ons nieuwe datacenter een nieuwe duurzaamheidsstandaard neer in de branche. Dit draagt ook bij aan duurzamer bouwen en bovendien hebben we ons eigen tijdsrecord voor realisatie van een duurzaam datacenter verbroken door AMS4 in slechts 22 maanden te realiseren. AMS4 is een voorbeeld van hoe we datacenters duurzamer kunnen maken en hoe ze bij kunnen dragen aan de energietransitie”.

AMS4 is volledig operationeel en bedient een zeer diverse groep klanten. Daaronder een prominente cloudprovider en een belangrijke instant messaging-dienst. Het zal ook dienen als de thuisbasis van de IT-infrastructuur van verschillende hoogwaardige Nederlandse eindklanten die hun gegevens fysiek binnen Nederland moeten houden.

Meer groene warmte

Naast de nieuw geopende faciliteit AMS4 heeft Switch Datacenters meer dan 200 MW aan nieuwe, slimme groene capaciteit in en rond Amsterdam in ontwikkeling. Deze nieuwe datacenters zijn allemaal geoptimaliseerd op het zoveel mogelijk leveren van groene warmte aan warmtenetten en kassen van tuinders. Deze datacenters zijn zo dicht mogelijk bij de afnemers van warmte gesitueerd om warmteverlies te voorkomen om zodoende op een effectieve manier bij te dragen aan de versnelling van de energietransitie.

Meer over
Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.