Start van een veelbelovend jaar

DDI

In januari is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten bijna onverminderd positief. Wel zien we dat de korte termijnverachtingen wat omlaag gaan als gevolg van seizoensinvloeden. De beweging richting multi-tenant datacenters wordt dit jaar nog verder versterkt en daar wordt duidelijk op geanticipeerd in de sector. 

We zien in de DDI dat het laatste kwartaal van een relatief rustig jaar werd afgesloten met een laatste sprintje. Deze laatste sprint zorgde er echter niet voor dat de snelle groei van 2015 werd geëvenaard. Toch groeiden ook in 2016 de commerciële datacenters beduidend sneller dan de meeste in-house datacenters, hoewel deze trend gedurende het jaar ook op zijn tijd werd onderbroken. In de driemaandelijkse terugblik zien we dat beide segmenten een duidelijke groei hebben ervaren. Dat uit zich vooral in investeringen en vermogen, maar ook de vierkante meters bleven daar niet ver bij achter.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Januari 2017

  Okt – Dec Jan – Mar Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 54 54 61
Vermogen 57 58 65
Investeringen 61 59 66
Totaal 58 58 65
       
Multi-tenant 63 69 81
Single tenant 54 49 53

Vooruitblik

Als we naar de vooruitblik voor de korte termijn kijken, dan zien we een kleine daling van 2 punten, maar toch minder dan we normaal gesproken zien bij het ingaan van het eerste kwartaal. Dat betekent dat de ingezette verschuiving van het vierde kwartaal relatief sterk aanhoudt. Met andere woorden, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden zien we dat de groei aan lijkt te trekken. De groei komt vooral uit de multi-tenant datacenter wereld, terwijl we zelfs weer eens wat krimp zien in de single tenant datacenter wereld.

Ook bij de 12-maandelijkse vooruitblik zien we dat multi-tenant datacenters zeer optimistisch zijn, terwijl de single tenant datacenters wel groei zien, maar dan vooral wat investeringen betreft, soms het vermogen, maar eigenlijk niet in het aantal vierkante meters. De aankondigingen die we de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen, zijn de beste getuige van het positieve sentiment. Denk daarbij naast de nodige kleinere aankondigingen aan de datacentertoren die Equinix op Amsterdam Science Park dit voorjaar opent, nieuwkomer Datacenter.com die in het voorjaar zijn eerste datacenter in Amsterdam in gebruik neemt en aan de 100.000 m2 die Caransa naast het Telegraafgebouw in Amsterdam wil gaan bouwen vanaf het eind van dit jaar. Het wordt weer druk dit jaar.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2015 - Januari 2017

DDI

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research