Smart energy hubs kunnen datacenters aan broodnodige energie helpen

 

Uit een onlangs afgerond onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat smart energy hubs een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen van de congestie op de Nederlandse energienetwerken. Dat biedt uitzicht voor datacenters die problemen hebben om nieuwe of zwaardere energieaansluitingen te realiseren.

Dit soort lokale of regionale opslaglocaties voor energie zijn geen nieuw idee, maar lijken langzaam maar zeker als een serieuze optie te worden gezien voor het oplossen van de netcongestie. Zeker nu duidelijk is dat de netwerkbeheerders de vraag naar elektriciteit en de daarvoor benodigde verzwaring van de netwerken niet aan kunnen, vormen smarty energy hubs een reële oplossing.

Bij een smart energy hub wordt lokaal of regionaal opgewekte energie ook lokaal of regionaal opgeslagen en op een later tijdstip gebruikt. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft Royal HaskoningDHV onderzocht wat de impact van dit soort SEH’s zou kunnen zijn in Oost-Nederland. ‘Alleen al in Oost-Nederland kan 330 miljoen euro aan netverzwaring en 1 megaton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden, als op bedrijventerreinen smart energy hubs worden geplaatst. Die kunnen ook netcongestie verminderen’, schrijft Stadszaken, een website over de fysieke leefomgeving, over de conclusies van het onderzoek.

De onderzoekers zien SEH’s als een van de oplossingen voor de energietransitie. Andere oplossingen zijn groene waterstof en uitbreiding van het netwerk. Smart energy hubs kunnen voorkomen dat elektriciteit die lokaal wordt opgewekt eerst centraal wordt verzameld om vervolgens weer op andere locaties te worden gebruikt. Door lokaal of regionaal opslagsystemen te creëren, kan het transport van elektriciteit naar deze centrale opslaglocaties worden voorkomen en behoeft het netwerk dus ook minder verzwaard te worden. Of zoals Stadszaken schrijft: ‘Dat schept in theorie ruimte voor aansluiting van extra bedrijven, zonder dat het onderstation waarop een bedrijventerrein is aangesloten, doorbrandt. De piekvraag kan verder worden afgevlakt als energie die lokaal geproduceerd wordt lokaal kan worden afgezet’.

Hessenpoort is een van de pilots op dit gebied. Een andere proef met deze aanpak wordt gedaan op het Schiphol Trade Park. Daar werken bedrijven op vrijwillige basis samen in een geritualiseerd stroomnetwerk, waarbij vraag en aanbod veel beter op elkaar wordt afgestemd.

Wordt een aanpak met smart energy hubs landelijk uitgerold, dan zal de wet echter wel aangepast moeten worden. Belangrijke reden hiervoor is dat het dan cruciaal is dat bedrijven en instellingen samenwerken om het lokale of regionale netwerk in balkans te houden. Daar kan dus een verplichte samenwerking voor nodig zijn.

Lees ook
Lansingerland zit vol, Amsterdam heeft wel ruimte op het stroomnet

Lansingerland zit vol, Amsterdam heeft wel ruimte op het stroomnet

Tot ver over de landsgrenzen weet men dat er in Amsterdam geen ruimte is voor datacenters en andere grote verbruikers omdat het stroomnet vol zit. Dat speelt sinds ongeveer 2016 en sindsdien is er toch wel wat veranderd. Het wordt tijd dat aan beide zijden van de grens duidelijk te maken.

Onderzoek in Ierland: zijn datacenter betrouwbare warmteleveranciers voor stadsverwarming?

Onderzoek in Ierland: zijn datacenter betrouwbare warmteleveranciers voor stadsverwarming?

In de Ierse stad Dublin wordt onderzoek gedaan naar de vraag of datacenters betrouwbare leveranciers zijn van restwarmte voor stadsverwarming. Dit onderzoek volgt op een recent artikel gepubliceerd op de website van de krant Dublin Inquirer, waarin de potentie wordt besproken om de warmte die wordt gegenereerd door datacenters te benutten voor de verwarming...

Onderzoek: ‘In datacenters zijn hard drives soms energiezuiniger dan SSD’s’

Onderzoek: ‘In datacenters zijn hard drives soms energiezuiniger dan SSD’s’

Een nieuwe studie roept twijfel op over het idee dat SSDs (Solid State Drives) altijd energiezuiniger zijn dan harde schijven als opslagmedium in datacenters. Hoewel SSDs vaak worden gewaardeerd om hun snelheid en veronderstelde energiezuinigheid, blijkt uit een onderzoek van Scality dat harde schijven in sommige gevallen een betere energiedichtheid...