Smart energy hubs kunnen datacenters aan broodnodige energie helpen

 

Uit een onlangs afgerond onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat smart energy hubs een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen van de congestie op de Nederlandse energienetwerken. Dat biedt uitzicht voor datacenters die problemen hebben om nieuwe of zwaardere energieaansluitingen te realiseren.

Dit soort lokale of regionale opslaglocaties voor energie zijn geen nieuw idee, maar lijken langzaam maar zeker als een serieuze optie te worden gezien voor het oplossen van de netcongestie. Zeker nu duidelijk is dat de netwerkbeheerders de vraag naar elektriciteit en de daarvoor benodigde verzwaring van de netwerken niet aan kunnen, vormen smarty energy hubs een reële oplossing.

Bij een smart energy hub wordt lokaal of regionaal opgewekte energie ook lokaal of regionaal opgeslagen en op een later tijdstip gebruikt. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft Royal HaskoningDHV onderzocht wat de impact van dit soort SEH’s zou kunnen zijn in Oost-Nederland. ‘Alleen al in Oost-Nederland kan 330 miljoen euro aan netverzwaring en 1 megaton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden, als op bedrijventerreinen smart energy hubs worden geplaatst. Die kunnen ook netcongestie verminderen’, schrijft Stadszaken, een website over de fysieke leefomgeving, over de conclusies van het onderzoek.

De onderzoekers zien SEH’s als een van de oplossingen voor de energietransitie. Andere oplossingen zijn groene waterstof en uitbreiding van het netwerk. Smart energy hubs kunnen voorkomen dat elektriciteit die lokaal wordt opgewekt eerst centraal wordt verzameld om vervolgens weer op andere locaties te worden gebruikt. Door lokaal of regionaal opslagsystemen te creëren, kan het transport van elektriciteit naar deze centrale opslaglocaties worden voorkomen en behoeft het netwerk dus ook minder verzwaard te worden. Of zoals Stadszaken schrijft: ‘Dat schept in theorie ruimte voor aansluiting van extra bedrijven, zonder dat het onderstation waarop een bedrijventerrein is aangesloten, doorbrandt. De piekvraag kan verder worden afgevlakt als energie die lokaal geproduceerd wordt lokaal kan worden afgezet’.

Hessenpoort is een van de pilots op dit gebied. Een andere proef met deze aanpak wordt gedaan op het Schiphol Trade Park. Daar werken bedrijven op vrijwillige basis samen in een geritualiseerd stroomnetwerk, waarbij vraag en aanbod veel beter op elkaar wordt afgestemd.

Wordt een aanpak met smart energy hubs landelijk uitgerold, dan zal de wet echter wel aangepast moeten worden. Belangrijke reden hiervoor is dat het dan cruciaal is dat bedrijven en instellingen samenwerken om het lokale of regionale netwerk in balkans te houden. Daar kan dus een verplichte samenwerking voor nodig zijn.

Lees ook
Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk.

Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Als in Duitsland de pers schrijft over een nieuw en groot datacenter is dat in principe geen nieuws voor de Nederlandse markt. Anders wordt het als het persbericht, waar iedereen naar verwijst, een paar punten bevat die juist elke Nederlander met kennis van de lokale datacentermarkt direct opvalt.