Race naar het nieuwe jaar

DDI

Nederlandse datacenterbeslissers blijven zeer positief over de toekomst. Ondanks de donkere wolk boven de wereldeconomie, vertrouwt men op het doorzetten van de groei binnen Nederland. Dat gebint zich nu eindelijk ook weer te vertalen in de gerealiseerde groei: de driemaandelijkse terugblik op de groei is in november behoorlijk gestegen.

Gedurende 2015 viel op dat de gerealiseerde groei, wat zijn weerslag vindt in de driemaandelijkse terugblik, structureel een stuk lager was dan in 2014. In oktober zagen we dat de groei weer iets sterker werd. Deze groei heeft zich krachtig doorgezet in november. Daarbij viel op dat naast het vermogen en de investeringen ook de datavloeroppervlakte weer eens sterk groeide. De groei lijkt vooral te komen van uitbreidingen en ingebruikname van nieuwbouw in het multi-tenant segment. De index als geheel is ten opzichte van vorige maand met 3 punten toegenomen.

Ook zien we dat de Nederlandse datacenterbeslisser optimistischer is geworden voor de groei in de komende drie maanden. We zien dat niet direct terug in het aantal vierkante meters, maar vooral in het gebruikte vermogen. Op het vlak van investeringen anticipeert men al op de relatieve rust van januari verwacht men daardoor zelfs een kleine afzwakking. Al met al zien we een behoorlijk druk vierde kwartaal, wat door lijkt te zetten naar de start van het nieuwe jaar.

Tabel: Dutch Datacenter Index, november 2015

  Aug - Okt Nov – Jan Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 57 54 60
Vermogen 59 62 65
Investeringen 59 60 69
Totaal 59 60 66

Vooruitblik

Voor de lange termijn blijft de datacenterbeslissers onverminderd sterk positief. Dat sentiment werd dit jaar vaak niet geheel omgezet in daadwerkelijke groei. Sommige beslissingstrajecten duren duidelijk langer dan verwacht. Maar zeker als we kijken naar de nieuwbouwplannen van de multi-tenant sector, de groei uit het nieuwe hyperdatacentersegment en de onverminderd sterke vraag vanuit de cloud sector, kunnen we concluderen dat we weer een mooi jaar voor de boeg hebben.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - November 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research