Onderzoekers koelen datacenter met sneeuw

datacenter2

In Bidai City op het Japanse eiland Hokkaido wordt geëxperimenteerd met een datacenter in de sneeuw. Het datacenter gebruikt gedurende de zomermaanden sneeuw voor koeling, terwijl in de winter restwarmte wordt afgestaan aan de kassenteelt. In de tussenliggende periode wordt het datacenter gekoeld met behulp van indirecte luchtkoeling.

Dit meldt DatacenterDynamics. In de omgeving van Bidai City valt gedurende wintermaanden veel sneeuw. Deze sneeuw wordt verwijderd uit onder andere steden en van wegen. In het White Datacenter Project wordt deze sneeuw hergebruikt. Dit is een experimenteel project dat de Bibai Natural Energy Society and International Snow Club heeft opgezet op het Sorachi Industrial Park met als doel de energie-efficiëntie van datacenters te vergroten.

Koelen met smeltwater

Voor de koeling van het experimentele datacenter wordt sneeuw die in de wintermaanden wordt verwijderd op hopen geveegd en bedekt met isolerend materiaal. Deze sneeuw smelt vervolgens gedurende de zomermaanden, waardoor ijskoud water ontstaat. Dit water wordt gebruikt om het datacenter te koelen.

Om het systeem te kunnen testen is een speciaal ontwikkeld datacenter van ruim 110 vierkante meter gebouwd, dat is voorzien van 20 racks. Daarnaast is een kas van ruim 115 vierkante meter, een fabriek en een faciliteit voor aquacultuur gebouwd. Vanaf de tweede helft van september 2015 is het systeem getest met behulp van warmtewisselaars die onder de hopen sneeuw zijn geïnstalleerd. Dankzij dit koelsysteem wisten de onderzoekers het datacenter zonder gebruik van externe luchtkoeling het datacenter op een temperatuur van 25 ºC te houden.

Restwarmte hergebruiken

Het systeem blijkt tot februari voldoende te kunnen koelen. Vanaf deze maand is de koeling tijdens het experiment overgenomen door een indirect luchtkoeling. De restwarmte uit het datacenter is gebruikt om de temperatuur in agrarische gebouwen op peil te houden. Hiermee bleek het mogelijk midden in de winter een minimale temperatuur van 15 ºC te behouden in de faciliteiten, zonder hiervoor externe verwarmingsinstallaties te hoeven inschakelen.

Het onderzoeksteam verwacht met hun concept de energie-efficiëntie van datacenters fors te kunnen vergroten. De onderzoekers verwachten de energiekosten van de koeling met 80% te kunnen terugdringen ten opzichte van traditionele datacenters en met 54% ten opzichte van centrifugale chillers.

Meer over
Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.