Nederland ICT: 'Nederland moet de Digital Delta van Europa worden'

Winkelman Van Hessen - Avond van de Digitale Economie

"Nederland kan de ideale proeftuin en testmarkt voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen worden. Door gericht actie te nemen en als overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken kan Nederland de eerste echt digitale economie van Europa worden. Nederland wordt dan een aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups en innovatieve bedrijven." Dit zei Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, tijdens de Avond van de Digitale Economie die 30 september plaatsvond in Den Haag.
Hogendoorn stelt dat Nederland een uitstekende uitgangspositie, onder meer dankzij de uitstekende digitale infrastructuur. De voorzitter van Nederland ICT deed een omroep aan gemeenten en regio's om niet met elkaar te concurreren, maar juist meer samen te werken om Nederland als geheel concurrender te maken. De ambitie van Nederland ICT kreeg steun van Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. De Boer beklemtoonde nogmaals dat een flexibele arbeidsmarkt noodzakelijk is om concurrerender te worden. Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid, beloofde dat over twee jaar de digitale infrastructuur van de overheid op orde is.
Actieplan van ICT TeamRené Penning de Vries, zojuist benoemd door het kabinet als ICT Boegbeeld, presenteerde tijdens de Avond van de Digitale Economie de contouren van het actieplan van zijn ICT Team. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en tevens Digital Champion, waarschuwde dat Nederland op het gebied van ICT en onderwijs internationaal achterop dreigt te raken. In andere EU-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, is ICT al ingebed in onderwijsprogramma's. Nederland ICT gaat de komende periode in gesprek gaan met alle betrokken partijen om te komen tot een concrete gezamenlijke ambitie en afstemming van de actieagenda.
De Avond van de Digitale Economie is een nieuw initiatief van Nederland ICT en ECP, platform voor de informatiesamenleving. Het initiatief biedt ruimte de kansen voor de digitale economie te bespreken, inspirerende voorbeelden te presenteren en bijzondere initiatieven in de schijnwerpers te zetten. Ruim 300 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap waren bij deze eerste editie aanwezig.

Dossiers