Nederland ICT: 'Kabinet stimuleert de digitale economie onvoldoende'

euros

In de plannen van het kabinet zijn onvoldoende concrete maatregelen aangekondigd die een stimulans geven aan de digitale economie. Economische groei is de laatste decennia voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied van de digitale economie liggen er dan ook grote kansen. Nederland heeft een goede uitgangspositie met de potentie uit te groeien tot de Digital Delta van Europa. Nederland ICT roept het kabinet daarom op om te komen met een brede visie op de verdienkracht van de toekomst.

Nederland ICT stelt dat er geen discussie is dat de inzet van ICT en goede informatievoorziening leiden tot nieuwe groeikansen en zowel nieuwe banen als kansen. De branchevereniging voor de ICT-sector stelt echter dat de kansen onvoldoende worden benut. Nederland zou internationaal de proeftuin voor innovatie moeten worden.

Meer samenwerking

De uitgangspositie van ons land hiervoor is goed, maar er moet volgens Nederland ICT meer worden samengewerkt om de snelheid waarmee nieuwe technologie, diensten en platformen worden toegepast te verhogen. Dit is volgens de branchevereniging noodzakelijk om Nederland in staat te stellen zichzelf te onderscheiden van de rest van de wereld en economisch te groeien door toepassingen die hier het eerst zijn ontwikkeld wereldwijd te exporteren.

Nederland ICT waarschuwt dat terughoudendheid ervoor zorgt dat kansen om te groeien en besparen worden gemist en administratieve lasten onvoldoende worden teruggedrongen. De organisatie roept de overheid op bestaande wet- en regelgeving te heroverwegen om innovatie niet te remmen, maar juist een kans te geven.

Haalbaarheid van ICT-projecten

De haalbaarheid van ICT-projecten zou eveneens meer aandacht moeten krijgen. Bij nieuw beleid zou een ICT-effectrapportage moeten worden uitgevoerd om deze haalbaarheid in kaart te brengen. Nederland ICT waarschuwde vorig jaar op Prinsjesdag voor de uitvoeringskant van de decentralisatieplannen van de overheid. De zorgen daarover zijn niet weggenomen. ICT-specialisten worden doorgaans veel te laat bij de planvorming en uitvoering betrokken. Het risico van problemen met ICT-projecten is dan ook groot.

Ook de beschikbaarheid van de juiste hoog opgeleide ICT-professionals vormt volgens Nederland ICT een rem op de economische groei. Nog altijd is onvoldoende gevoel van urgentie als het gaat om de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt. Ook het gebrek aan financieringsmogelijkheden zorgt ervoor dat Nederland onvoldoende profiteert van de kansen die de digitale economie biedt. Nederland ICT presenteert op 30 september tijdens de Avond van de Digitale Economie zijn visie op Nederland als de Digital Delta van Europa.

Dossiers