Lichte twijfel over groei houdt aan

DCW-#11-HR-6

Net als in september zien we dat datacenterbeslissers zeer positief blijven over de groei in de toekomst, maar wel weer minder dan in de maand ervoor. De driemaandelijkse terugblik laat ook zien dat de ontwikkelingen allemaal iets minder snel gaan dan een jaar geleden. De onduidelijke economische verwachtingen zorgen toch voor enige terughoudendheid. 

Nederlandse datacenterbeslissers geven aan dat de groei over de voorgaande drie maanden op een iets hoger niveau is beland. We raken zo langzamerhand voorbij de wat zwakkere vakantieperiode. Wat het gebruikte vermogen betreft, is de groei op een hoog niveau stabiel en we zien dat het aantal vierkante meters in gebruik en de datacenterinvesteringen enkele punten zijn toegenomen. De index als geheel stijgt daardoor met één punt ten opzichte van september.

Voor de komende drie maanden, is de Nederlandse datacenterbeslisser net als vorige maand toch weer net iets minder positief, maar men gelooft wel dat de groei groter zal zijn dan in de afgelopen periode. Hoewel ook nu de groei vooral moet gaan komen uit meer vermogen en investeringen, scoort juist op die punten de index wel een puntje lager dan een maand geleden. Al met al daalt de index voor de driemaandelijkse vooruitblik met een punt, maar blijft op een gezond hoog niveau.

Tabel: Dutch Datacenter Index, oktober 2015

  Jul -Sep Okt – Dec Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 53 54 59
Vermogen 56 60 63
Investeringen 57 61 70
Totaal 56 59 65

Vooruitblik

Ook voor de lange termijn houdt het optimisme aan, maar wordt de Nederlandse datacenterbeslisser toch wat meer terughoudend. Voor steeds meer single tenant datacenters van grote bedrijven en overheden geldt dat in de afgelopen jaren flinke consolidatieslagen zijn gemaakt, waardoor het aantal grote nieuwe plannen toch afneemt. Tegelijkertijd verschuift steeds meer capaciteit naar de cloud en naar outsourcing, waardoor de vraag naar colocatie dan weer verder verschuift van eindgebruikers (reguliere bedrijfsleven en publieke sector) naar hosters en ISV’s.

Intussen is het ook de kat uit de boom-kijken wat betreft de economische ontwikkeling. Hoewel tot nog toe steeds de voorspellingen over de economische groei in Nederland naar boven worden bijgesteld, zakt het vertrouwen wat de wereldeconomie betreft, steeds verder in. En wat er ook gebeurt met de economie, het belang van datacenters voor de bedrijfsvoering en de vraag naar datacentercapaciteit, blijft de komende jaren sterk toenemen.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - Oktober 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research