Lente in het datacenter

DDI

De afgelopen maanden bleven de datacenter-activiteiten op een hoog niveau. Het eerste kwartaal kenmerkte zich door even een beetje minder gas geven en een groot vertrouwen in de toekomst. De sterke groei van de Nederlandse markt in het afgelopen kwartaal was uitzonderlijk, maar de aantrekkende economie en de doorzettende consolidatie van single tenant datacenters houden de vaart erin.

In maart zien we dat datacenters zo langzamerhand de voorzichtigheid die kenmerkend is voor een eerste kwartaal van zich afschudden. Terwijl de groei in het aantal vierkante meters nog altijd gedrukt wordt door consolidatieslagen bij veel single tenant datacenters, neemt de commercieel verkrijgbare en gebruikte oppervlakte stevig toe dankzij vooral digitale dienstverleners. De hoeveelheid MegaWatts vertoont een sterke groei, hoewel die groei in geen verhouding staat tot de hoeveelheid opgeslagen en verwerkte bytes.

De datacenteractiviteit van de afgelopen drie maanden is zoals verwacht weer wat gedaald, maar nog altijd behoorlijk hoog, met een DDI die met een score van 63 net weer een puntje lager eindigt dan een maand eerder. De aantrekkende economie en een beter zicht op de marktvraag dit jaar, zorgen ervoor dat het optimisme aantrekt. Zowel de driemaandelijkse als de jaarlijkse vooruitblik stijgen weer een punt.

Tabel: Dutch Datacenter Index, maart 2015

  Dec - Feb Mar - Mei Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 57 56 57
Vermogen 65 63 67
Investeringen 63 63 66
Totaal 63 62 65

 

Vooruitblik

Hoewel het er alle schijn van heeft dat ook 2015 een bijzonder mooi datacenterjaar wordt, is het te vroeg om te zeggen dat de markt even sterk gaat groeien als in 2014. In 2014 groeide Nederland beduidend harder dan de andere toonaangevende Europese datacenterlanden, maar ook beduidend harder dan in de meeste voorgaande jaren binnen Nederland. Toch staan de signalen op groen. De economie trekt aan en bedrijven zetten steeds sterker in op digitalisering om hun organisatiedoelstellingen te realiseren. Bovendien zet de groei van digitale dienstverleners, zoals SaaS-leveranciers, onverminderd sterk door en zien niet-Europese bedrijven de noodzaak in om vanuit de EU, of nog lokaler, EU-klanten te bedienen.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - Maart 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research