Lente in datacenterland

DDI

In maart is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten op alle vlakken verbeterd. Ook de korte termijnverwachtingen hebben zich hersteld, vooral dankzij de plannen en verwachtingen van multi-tenant datacenters. Maar ook single tenant datacenters uiten zich weer positiever voor de langere termijn.

In maart zien we dat de zeer positieve trend die zich in het vierde kwartaal heeft ingezet een duidelijk vervolg krijgt. Meer datacenter beslissers geven aan in de afgelopen drie maanden groei te hebben ervaren op het vlak van zowel oppervlakte, vermogen als investeringen. De index stijgt met maar liefst 4 punten ten opzichte van januari. Daarbij blijft de trend naar meer vermogen per vierkante meter intact. Het verschil met januari wordt vooral veroorzaakt door single tenant datacenters, waar de activiteitenniveau behoorlijk is gestegen. Toch blijven multi-tenant datacenters verantwoordelijk voor veruit de meeste groei.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Maart 2017

  Dec – Feb Mar – Mei Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 59 57 62
Vermogen 64 62 69
Investeringen 62 61 69
Totaal 62 61 67
       
Multi-tenant 65 74 78
Single tenant 60 49 59

Vooruitblik

Als we naar de vooruitblik voor de korte termijn kijken, dan zien we een verbetering van het sentiment met 3 punten. In januari gaven we al aan dat de groei leek aan te trekken als we voor het seizoen corrigeerden. Nu lijkt het er op dat we een zeer positief kwartaal tegemoet mogen gaan zien. Daarbij zijn het niet de single tenant datacenters, maar juist weer de commerciële multi-tenant datacenters die zich bijzonder positief uitlaten. Single tenant datacenters doen het even wat rustiger aan. Toch zijn het juist de single tenant datacenters die zich veel positiever uitspreken over de 12 maandelijkse verwachting in vergelijking tot januari.

Bij de 12-maandelijkse vooruitblik zien we desalniettemin dat de commerciële datacenters veruit de meeste activiteiten verwachten. In een lopend onderzoek ziet Pb7 Research dat deze datacenters vooral veel groei verwachten van cloud en hostingklanten en (andere) IT-dienstverleners. Het uitbesteden naar datacenters van derden door reguliere bedrijven en instellingen zet ook door, maar toch in een wat langzamer tempo. De cloud lijkt het tempo in deze sector alleen maar meer te gaan bepalen.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Maart 2015 - Maart 2017

DDI

Peter Vermeulen is Directeur van Pb7 Research