Investeringsbereidheid trekt verder aan

DDI-maart

De lichte groeivertraging die we in de vorige maanden zagen, is alweer gestabiliseerd in maart. Daarmee blijft de groei sterk in de Nederlandse datacenterwereld. De voorwaarden voor langdurige sterke groei blijven ongewijzigd aanwezig met de doorgaande investeringen in digitale transformatie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan robuuste, betrouwbare infrastructuur. 

Terugkijkend op de laatste drie maanden is de groei in vierkante meter en in vermogen iets vertraagd, maar slechts een paar punten. De groei in investeringen is opvallend sterk op niveau gebleven, waaruit we kunnen afleiden dat het eerste kwartaal vliegend van start is gegaan. Mogelijk zien we in de cijfers van april nog wat van een daling, maar anders lijkt het seizoenseffect beperkt in de start van dit jaar. Zoals we inmiddels gewend zijn, is de groei binnen single tenant datacenters zeer klein: groeiende datacenters worden in balans gehouden door krimpende datacenters als gevolg van de overstap naar cloud en colodiensten. Multi tenant datacenters zien door die overstap juist nog altijd een stevige groei.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Maart 2018

  Dec – Feb Mar - Mei Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 61 61 62
Vermogen 66 66 68
Investeringen 66 65 68
Totaal 65 64 67
       
Multi-tenant 76 76 79
Single tenant 52 50 53

Vooruitblik

Voor de komende drie maanden zien we dat de huidige groei naar verwachting aanhoudt. De groei is naar verwachting stabiel op een hoog niveau voor wat betreft de vloeroppervlakte en het vermogen. De investeringsbereidheid gaat zelfs lichtjes, een puntje, omhoog. Deze licht toegenomen bereidheid om te investeren trekt zich ook door voor de komende 12 maanden, waardoor ook de algehele 12-maandelijkse vooruitblik lichtjes omhoog wordt getild.

De aanhoudende sterke groei leidt tot de nodige veranderingen in de markt. Enerzijds zetten gevestigde internationale partijen steeds grotere datacenters neer. Wat weer tot gevolg heeft dat er niet overal rond Amsterdam voldoende energie beschikbaar is om deze groei te faciliteren. Als gevolg daarvan ontstaan initiatieven om de metro regio Amsterdam (MRA) geografisch verder op te rekken voor wat datacenters betreft. Verder zien we dat steeds meer nieuwkomers de markt betreden: volledige nieuwkomers die hun geluk komen beproeven, of internationale partijen die hun geografische reikwijdte proberen uit te breiden.

Ook in de regionale markt zien we veranderingen. Er treedt consolidatie plaats, zodat er meer lokale leveranciers ontstaan die een landelijke dekking kunnen aanbieden. En er blijven op zijn tijd nieuwe lokale initiatieven op de markt komen. Deze nieuwkomers maken vaak veel efficiënter gebruik van energie en zijn ook op andere vlakken beter aangepast aan de huidige eisen, waardoor ze in staat zijn om druk te zetten op bestaande regionale spelers. Deze moeten daardoor blijven investeren in hun faciliteiten.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Maart 2016 - Maart 2018

DDI

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

Dossiers