Groei en optimisme verder getemperd

ddi-9

Ook in september zien we dat het sentiment verder afzwakt. Net als voorgaande maanden wordt dit vooral veroorzaakt, doordat het extreme optimisme onder multi-tenant datacenters wordt getemperd. Onder single tenant datacenters zien we veel meer stabiliteit. Ook het optimisme voor de lange termijn zien we nu wat minder positief worden.

Met de zomermaanden net achter de rug, zakt de driemaandelijkse terugblik van de DDI nog een punt verder van 55 tot 54. Vorig jaar zagen we dat in september het dieptepunt van het jaar werd bereikt en dat met de komst van de herfst de datacenteractiviteiten weer gingen toenemen. Hoewel we de relatief lage stand aan het seizoen kunnen toeschrijven, moeten we ook constateren dat de terugblik lager scoort dan in de afgelopen twee jaar. Vooral op het vlak van vierkante meters heeft de zomer weinig beweging laten zien. Multi-tenant datacenters groeiden harder dan single tenant datacenters, maar het verschil is aanzienlijk kleiner geworden. Op het vlak van vermogen alsook de investeringen, zien we dat de zomer meer groei liet zien.

Tabel: Dutch Datacenter Index, September 2016

  Jul – Sep Okt – Dec Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 51 56 60
Vermogen 55 59 65
Investeringen 55 60 69
Totaal 54 59 65
       
Multi-tenant 56 60 74
Single tenant 53 58 60

Vooruitblik

Bij de vooruitblikken zijn datacenterbeslissers ook wat minder positief dan een maand geleden. De

driemaandelijkse vooruitblik komt deze maand 2 punten lager uit dan vorige maand. Bovendien zien we ook dat de 12-maandelijkse vooruitblik iets minder optimistisch is geworden. Zoals we vorige maand al aangaven, valt het effect van de Meldplicht Datalekken en de Safe Harbor-discussie tegen, waardoor minder groei wordt ingecalculeerd door multi-tenant datacenters.

De groei van multi-tenant datacenters lijkt structureel op een lager niveau te komen. Niet geheel toevallig zien we nu dat een professionaliserings- en consolidatieslag wordt ingezet. We zien consolidatie optreden bij internationale spelers, maar ook bij lokale datacenters die onvoldoende mogelijkheden zien om een tweede datacenter op te bouwen, maar wel aan de twinning-vraag moeten voldoen of moeten investeren in cloud connectiviteit. Ook het apart in de markt zetten van colocatie door KPN, past binnen de toenemende concurrentie en de professionalisering van de sector.

Figuur: Dutch Datacenter Index, September 2014 - September 2016

ddi-september

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research