Gratis datacenter restwarmte helpt om Nederland aardgas vrij te maken

254781-datacenter-762eab-la

Bijna een jaar geleden bood de Nederlandse datacenter sector zijn restwarmte gratis aan om de energietransitie te versnellen. De sector draait vrijwel geheel op groene energie en 90% hiervan wordt omgezet in restwarmte, genoeg om meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens te verwarmen.

Ondanks goede wil en mooie plannen zijn partijen voorzichtig in het nemen van concrete stappen. Een jaar na dato zien we dat er nog geen grote projecten van de grond zijn gekomen. Dat moet beter.  Samenwerking met alle partijen, inclusief de overheid, is essentieel om deze duurzame transitie over de drempel te trekken en de juiste randvoorwaarden te scheppen.

Steeds meer groene restwarmte beschikbaar

Omdat de wereld steeds meer digitaliseert, groeit de jonge datacenter sector en komt er dus steeds meer restwarmte beschikbaar. Het is enorm zonde om deze gratis energie niet te gebruiken. Sterker nog, hiermee kan Nederland flink minder afhankelijk worden van aardgas.

De datacenter branche, verenigd in de Dutch Data Center Association (DDA), heeft zich samen met de industrie de afgelopen jaren actief ingezet voor het hergebruik van restwarmte. Onder andere door aan tafel te zitten met warmtenetwerken, ingenieursbureaus, overheden en andere belanghebbenden. Maar ook door extra aandacht te vragen middels geschreven media, het organiseren van de Datacenter & Restwarmte conferentie en het lanceren van het internationale Green Data Center Platform.

Centrale aanjager

De wil en de middelen om Nederland duurzamer te maken zijn er absoluut. Toch wachten partijen op elkaar. Hoe komt dat? Stijn Grove, directeur van de DDA: “We missen een centrale aanjager die alle stakeholders verenigt. De digitale industrie groeit zo hard dat je eigenlijk maar met een beperkt aantal mensen hieraan kan werken. Maar we kunnen al snel mooie resultaten halen als we allemaal de schouders eronder zetten. Samenwerken is echt cruciaal om deze mogelijkheid te verwezenlijken”.

Stimuleren om te versnellen

Wat kan er gedaan worden? Allereerst moet meer aandacht komen voor restwarmte, want er liggen enorm veel kansen. Vooral de overheid kan hierin een centrale rol spelen. “We moedigen maatregelen aan waarmee de energievoorziening kan worden verduurzaamd in de onlangs aangekondigde nieuwe Energiewet. Ook moeten er slimmere stimuleringsmaatregelen komen. We moeten over de eerste drempel heen, een aantal projecten van de grond krijgen, daarvan leren en een grand design vinden. De markt zal bij die duidelijkheid dan zelf de uitrol oppakken, en ook financiële partijen die hierin willen investeren zullen zich dan aandienen. Maar zoals het nu is, dat iedereen op elkaar wacht, is zonde. We moeten door en versnellen is het belangrijkste devies”, zegt Grove.

Oproep aan de overheid

De ontwikkelingen die zich momenteel rondom de aardgaswinning in Groningen voordoen voeren de druk op, maar creëren ook kansen. Kansen om snel over te stappen op een circulaire economie die draait op groene, duurzame energie. Datacenter restwarmte biedt een ingang om dit proces in een stroomversnelling te brengen.

Stijn Grove: "Ons aanbod als datacenter sector staat nog steeds, we helpen graag door onze restwarmte gratis beschikbaar te stellen. Wij vragen de overheid meer concreet met ons als sector in overleg te gaan zodat we samen, liever vandaag dan morgen, de versnelde transitie naar duurzame energie tot stand kunnen brengen.”

Dossiers
Meer over
Lees ook
Tweede Kamer erkent potentie datacenter restwarmte: BENG-motie neemt belangrijke drempel weg

Tweede Kamer erkent potentie datacenter restwarmte: BENG-motie neemt belangrijke drempel weg

De Tweede Kamer heeft dinsdag de BENG-motie aangenomen om datacenter restwarmte te laten meetellen als ‘hernieuwbare energie’. Gebruik van datacenter restwarmte kan de gebouwde omgeving helpen verduurzamen en de energietransitie versnellen. Eerder onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA) wijst uit dat het potentieel aan restwarmte van...

Hoe maken we (rest)warmte  winstgevend?

Hoe maken we (rest)warmte winstgevend?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing...

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte ‘gratis’ hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmte projecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven honderdenkiloton CO2-uitstoot aldaar kan worden voorkomen, geschat op zo’n 600...