Gaat vierde kwartaal het jaar redden?

ddi

In oktober is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten licht verbeterd. Terugkijkend naar de groei die men de afgelopen drie maanden heeft gerealiseerd, zien we dat de groei nog wat verder is afgezwakt. Voor de komende maanden is men echter positiever gestemd. Ook voor de langere termijn, de komende 12 maanden, is men net iets optimistischer in vergelijking met de vorige maand. We zien dat vooral het sentiment onder multitenant datacenters weer wat van zijn momentum terugkrijgt, terwijl de opleving van single tenant datacenters wat afzwakt.

Tot nog toe zien we dat 2016 een gematigd groei-jaar is. Er is overal een duidelijke toename van de activiteiten, maar vooral veel multi-tenant datacenters zien dat de groei tot nog toe wat achterblijft bij andere jaren. Ook in oktober zakt de maandelijkse terugblik weer een punt tot 53 punten, vooral veroorzaakt door een tragere groei bij multi-tenant datacenters. Daarmee dreigt de groei over het gehele jaar tegen te vallen. De groei in het aantal vierkante meters is bijna in evenwicht, waarbij we vooral zien dat er nog meters worden overgeheveld van single tenant datacenters naar commerciële aanbieders. De vraag naar vermogen en investeringen laten meer groei zien.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Oktober 2016

  Jul – Sep Okt – Dec Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 51 57 60
Vermogen 55 61 66
Investeringen 55 63 69
Totaal 53 61 66
       
Multi-tenant 55 65 79
Single tenant 52 58 57

Vooruitblik

Zoals gebruikelijk zien we dat tegen het eind van het jaar de activiteiten weer wat versneld gaan toenemen. De driemaandelijkse vooruitblik is met 61 twee punten hoger dan een maand geleden, waarbij over de gehele linie een behoorlijke groei wordt verwacht. Vooral het sentiment onder multi-tenant datacenters verbetert ten opzichte van vorige maand. Het sentiment onder single tenant datacenters stabiliseert en verzwakt zelfs wat als we 12 maanden vooruitkijken. Multi-tenant datacenters worden juist positiever en verwachten dat 2017 ze meer zal brengen dan 2016.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Oktober 2014 - Oktober 2016

ddi-oktober

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research