‘Energiegebruik digitale sector vaak te hoog ingeschat’

consultant Rudolf van der Berg

Dat schrijft consultant Rudolf van der Berg in een ingezonden brief in het NRC van maandag.

Van der Berg, adviseur bij Stratix, schrijft op LinkedIn over zijn ingezonden brief: “De reden om een ingezonden brief te schrijven was een opiniestuk: "Denk na voor je op post, share of like klikt in de NRC van 1 maart. Het opinie artikel gebruikte volkomen onjuiste getallen, waardoor de klimaatimpact van ons digitale leven zwaar overschat wordt. Dit opiniestuk maakte het wel heel erg bont door het Franse The Shift Project te citeren dat in 2030 20% van ons elektriciteitsverbruik door de digitale sector komt. Dit is onder andere door George Kamiya van de IEA al ontkracht.”

De schatting van 15x groei in internetverkeer is een verkeerde interpretatie te zijn van Cisco’s VNI 2017-rapport, stelt Van der Berg. In dit rapport wordt namelijk gesproken van 15x meer live video en niet 15x meer internetverkeer. Ook schrijft hij: “Het ETNO State of Digital-rapport laat zien dat internetverkeer 4x groeide tussen 2016-2021 (met een hele hoop caveats, want ik vermoed dat IP-TV/DVB en dergelijke niet meegenomen zijn in de schattingen).”

Van der Berg’s opmerkingen laten een belangrijk manco in de digitale wereld zien, inclusief IT-sector en datacenterbranche. Een groot probleem is namelijk dat we niet beschikken over onafhankelijke cijfers die de marktontwikkelingen en bijvoorbeeld de groei van investeringen en dergelijke op een neutrale manier in kaart brengen. Bij het lezen van ieder rapport dat verschijnt is het cruciaal de afzender cq de sponsor te identificeren. Deze informatie is van groot belang bij het interpreteren van de gerapporteerde cijfers.

Van der Berg schrijft op LinkedIn verder: “Bewustzijn van de CO2-uitstoot en het verbruik van elektriciteit, water, grondstoffen etc. van de digitale sector is van groot belang. Helaas, zie ik te vaak schattingen die gebaseerd zijn op verkeerde aannames. Zo zijn er veel studies die het energieverbruik van netwerken delen over de hoeveelheid dataverkeer, wat ongeveer gelijk staat aan het energieverbruik van straatverlichting delen over het aantal auto’s dat voorbijkomt. Ja, er komt een getal dat wordt uitgedrukt in kWh/GB, maar het is betekenisloos. Het kan ook niet worden geëxtrapoleerd. In een recente publicatie ‘Rapportage Datacenters – Impact en feiten’ besteedt Stratix hier ook aandacht aan en wijzen we erop dat deze aannames doorwerken in het publieke debat. Aannames over kWh/GB zijn bijvoorbeeld de basis van schattingen van Tennet en Liander over groei energieverbruik van datacenters in Nederland. Met de beste bedoelingen worden de verkeerde aannames keer op keer geciteerd en belemmeren daardoor een goed maatschappelijk debat.”

Lees ook
Brits onderzoeksproject wil energieverbruik AI drastisch verminderen

Brits onderzoeksproject wil energieverbruik AI drastisch verminderen

In het Verenigd Koninkrijk gaat een onderzoeksproject van start dat tot doel heeft te onderzoeken hoe de milieu-impact is wat men noemt ‘autonome internettechnologieën’ kan worden verminderd. Daaronder vallen met name AI en machine learning.

Netbeheer Nederland onderzoekt of inzet van batterijen geformaliseerd kan worden

Netbeheer Nederland onderzoekt of inzet van batterijen geformaliseerd kan worden

Netbeheer Nederland onderzoekt in het kader van het Landelijk Actieprogramma Netcapaciteit of de inzet van batterijen en de inzet van flexibele contracten kan helpen bij het oplossen en voorkomen van netcongestie voor zowel teruglever- als afnameschaarste.

Europese AI-supercomputer vraagt 60 MW

Europese AI-supercomputer vraagt 60 MW

Een belangrijke vraag over de vele nieuwe AI-technologie die we momenteel op de markt zien komen, is de hoeveelheid energie die dit soort toepassingen vragen. Velen vrezen het ergste.