Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

uitstraling-600

Acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij een nieuw energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander. Het bedrijvenpark in Tiel kan uitbreiden omdat alle elektriciteit, afkomstig van ongeveer 30.000 zonnepanelen op de daken van de bedrijven, lokaal wordt opgewekt, verbruikt, opgeslagen en uitgewisseld. Deze aanpak kan ook interessant zijn voor met name regionale datacenters die willen uitbreiden of nieuwbouw plannen, maar aanlopen tegen een gebrek aan stroom.

Miljoeneninvestering

De stroomopwekking en het verbruik op de ring van netbeheerder Liander komt in handen van de energie-infrastructuurspecialist uit Delft. 

Volgens de website Stadszaken betreft het een aanzienlijke investering die Joulz voor eigen rekening neemt. Het bedrijf investeert onder andere in drie grote batterijen, elk met de omvang van een flinke zeecontainer. Deze batterijen hebben een vermogen van 1 Megawatt en een energie-inhoud van anderhalve Megawatt uur. Hoewel de exacte kosten van de investering niet zijn gespecificeerd, lopen ze in de miljoenen. Elke batterij kost meer dan een half miljoen euro.

De energiehub-oplossing is schaalbaar ontworpen. Veel bedrijven bevinden zich in een opbouwfase en het verwachte totale vermogen zal over drie jaar meer zijn dan vier Megawatt. De capaciteit van de energiehub kan meegroeien met de energievraag van de bedrijven.

Voor de collectieve oplossing is vooraf de energiebehoefte van de bedrijven in kaart gebracht. Aan de hand van energieprofielen werd inzichtelijk gemaakt wat de gezamenlijke energiebehoefte was en wanneer de bedrijven op hun piekverbruik zaten. In het begin was het passen en meten omdat bedrijven een inschatting moesten maken van hun toekomstige energieverbruik. Bedrijven hanteerden daarbij extra capaciteit als buffer, zoals ze gewend waren te doen voor netcongestie. Toen ze eenmaal het kostenplaatje zagen, werden ze kritischer en bleek dat de toekomstige benodigde stroomvraag lager lag dan aanvankelijk aangegeven.

Inzet van gasturbine

Piekmomenten verschillen voor elke onderneming. Met inzet van een energiehub kunnen die pieken goed op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen bedrijven de beschikbare netcapaciteit beter benutten. Om de winterse dip in het aanbod van zonne-energie op te vangen, kunnen bedrijven op Medel in de toekomst terugvallen op een gasturbine. Uiteindelijk wordt verwacht dat een kwart van de benodigde elektriciteit vanuit de gasvoorziening komt, maar het overgrote deel via zonnepanelen.

Oplossing voor regionale datacenters?

Energiehubs zoals nu operationeel wordt in Tiel kunnen ook interessant zijn voor regionale datacenters. Deze datacenters kampen vaak met een gebrek aan stroom voor nieuwbouw of uitbreiding. Door gebruik te maken van lokaal opgewekte, verbruikte, opgeslagen en uitgewisselde groene stroom, kunnen zij hun energiezekerheid vergroten en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamer energieverbruik. De schaalbare en flexibele aard van de energiehub maakt het een aantrekkelijke optie voor datacenters die hun energiecapaciteit willen uitbreiden zonder afhankelijk te zijn van de beperkte capaciteit van het traditionele elektriciteitsnet.

Aan het einde van het eerste of begin tweede kwartaal van volgend jaar is de energiehub operationeel op het Tielse bedrijvenpark. De energiehub loopt parallel aan de nieuwbouw van de eerste bedrijven op het bedrijvenpark. Na zes jaar vertraging kan dankzij de energiehub eindelijk een begin worden gemaakt met de uitbreiding van bedrijvenpark Medel.

De energiehub op Bedrijvenpark Medel is mede mogelijk gemaakt door de kennis die Joulz twee jaar geleden opdeed met een vergelijkbare oplossing voor Schiphol Trade Park. Bij Schiphol konden bedrijven nog een deel van de benodigde stroom van het elektriciteitsnet afnemen. Dat is in Medel niet mogelijk, wat de situatie uitdagender maakt, maar ook kansen biedt om volledig zelfvoorzienend te opereren.

Foto: Bedrijvenpark Medel

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Spanningsonbalans en daaruit voortvloeiende storingen kunnen al snel leiden tot uitval van apparatuur en onvoorziene downtime. Voor datacenters betekent dat bedrijfsonderbrekingen en verlies van klantenvertrouwen. Een “floating neutral” is een mogelijke oorzaak van spanningsonbalans.

Brabants bedrijventerrein krijgt eigen energiehub

Brabants bedrijventerrein krijgt eigen energiehub

Begin mei is op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert een overeenkomst getekend voor het ontwikkelen van een eigen energiehub. De overeenkomst is getekend door 18 ondernemingen, waaronder VDL Groep en VGI Groep, en netbeheerder Enexis.