<


Eerste Kamer steunt motie voorlopige stop verkoop agrarische grond voor datacenters

Algemene_Politieke_Beschouwingen_in_Eerste_Kamer_(10553669036)

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de Begrotingsstaten LNV en het Diergezondheidsfonds 2022. Aan het eind van de vergadering stemde de Kamer in met begroting. De fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV en PvdD stemden tegen de begroting.

Er werden in het debat vier moties ingediend. De Eerste Kamer steunde een motie van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV, en PvdD stemden voor de motie, de fracties van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie tegen.

Reactie minister Schouten over het opschorten van verkoop van agrarische gronden door het Rijksvastgoedbedrijf: Niet zij, maar haar collega, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat daarover.

 

(foto: link)

Meer over
Lees ook
Rittal informeert over Energie Investeringsaftrek mogelijkheden in 2022

Rittal informeert over Energie Investeringsaftrek mogelijkheden in 2022

Tijdens de DatacenterWorks Expertsessie over NextGenCooling is door sprekers en deelnemers gewezen op de EIA. Met deze regeling voor Energie Investeringsaftrek maakt de rijksoverheid het nog aantrekkelijker werk te maken van energiebesparing. Rittal wijst de relaties al jaren op het bestaan van deze regeling. Er zijn in het verleden ook meerdere bijeenkomsten...

Dublin en Frankfurt op slot voor nieuwe datacenters

Dublin en Frankfurt op slot voor nieuwe datacenters

Het jaar 2022 begint slecht voor investeerders en exploitanten van datacenters in de regio’s Dublin en Frankfurt. De eerste regio gaat op slot voor nieuwbouw. In de tweede regio is de maatschappelijke en politieke druk verder toegenomen. Een bouwstop zal ook daar onafwendbaar zijn.

TTM Energi AB uit Zweden vestigt zijn Benelux onderneming in Steenwijkerland

TTM Energi AB uit Zweden vestigt zijn Benelux onderneming in Steenwijkerland

Het in 1969 gestarte TTM Energi AB, Zweedse marktleider in HVAC energie producten start per januari zijn Benelux vestiging in Steenwijkerland. TTM Benelux B.V. is een samenwerking van het Zweedse moederbedrijf, Joost en Erik Monninkhof. Joost Monninkhof neemt de dagelijkse leiding van TTM Benelux B.V. op zich. Erik Monninkhof, oprichter en CEO van...