Eén op de tien bedrijven beschikt niet over DCIM oplossing

computers-2652997_960_720-pixabay-tstokes

Bijna één op de tien bedrijven beschikt niet over een Data Center Health Management oplossing, zoals een Data Center Infrastructure Management (DCIM) oplossing. Datacenterbeheerders van deze bedrijven hebben hierdoor geen inzicht in problemen die kunnen leiden tot verstoring van de dienstverlening.

Dit blijkt uit het onderzoek The State of Data Center Health Management Strategy 2017 van Intel en Siemens. Voor het onderzoek zijn IT-beslissers ondervraagd. Van de bedrijven die wel over een datacenter health management strategie beschikken, geeft een derde aan deze strategie te hebben opgesteld nadat zij werden geconfronteerd met downtime, een storing zagen bij een ander bedrijf of onder druk werden gezet door het management. Voor 47% was de implementatie van technologie die regelmatige ‘health checks’ vereist de reden een dergelijke strategie op te stellen. 22% geeft aan deze beslissing te hebben genomen aangezien extra budget beschikbaar werd gesteld.

Handmatig controleren

Opvallend is ook dat ongeveer één op de vijf datacentermanagers de gezondheid van hun datacenter handmatig controleert en hier geen DCIM oplossing voor inzet. Denk hierbij aan het fysiek controleren van verlichting en sensoren, het verzamelen van data in spreadsheets en het uitvoeren fysiek controlerondes in het datacenter. Intel en Siemens stellen dat de inzet van datamanagementsystemen kan helpen de dagelijkse bedrijfsvoering te stroomlijnen.

Tegelijkertijd wijzen de bedrijven erop dat de wijze waarop datacentermanagers met DCIM systemen omgaan een belangrijke invloed heeft van de effectiviteit van dergelijke software. Zo geeft 53% van de IT-managers aan niet regelmatig health checks uit te voeren. 37% stelt dit alleen te doen indien een storing op treedt en 16% wel health checks uit te voeren, maar dit niet op regelmatige basis te doen. 15% stelt dat health checks te veel tijd in beslag nemen en daarom geen prioriteit hebben, terwijl een evengrote groep aangeeft te weinig middelen beschikbaar te hebben om regelmatig health checks uit te kunnen voeren.

54% van de datacenterbeheerders die DCIM gebruiken stelt hiermee regelmatig problemen op te sporen, die hierdoor kunnen worden opgelost voordat deze tot downtime leiden. Partijen die geen DCIM inzetten, noemen hiervoor als belangrijkste reden dat zij te weinig budget hebben voor het opstellen van een health management strategie (35%). 29% stelt problemen aan te pakken op het moment dat deze zich voordoen, terwijl 18% een DCIM-oplossing overbodig noemt.

Dossiers
Meer over
Lees ook
Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenterbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds moeten de prestaties worden verbeterd om aan de vraag naar hogere snelheden te voldoen, en tegelijkertijd moeten energieverbruik en CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Meer krachtige processoren, fors hogere dichtheid van apparatuur in racks, en servers die meer energie verbruiken leiden...

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk.