Dutch Datacenter Index: zijn we te optimistisch?

DDI

De afgelopen maanden begint zich een interessant patroon af te tekenen in de Dutch Datacenter Index: de lange termijn verwachtingen zijn bijzonder positief, maar de verwachtingen voor de korte termijn blijven daarbij sterk achter. Krijgen we een groeispurt in de tweede helft van het jaar, of zijn datacenters uitbreidingen en investeringen aan het uitstellen?

In de driemaandelijkse terugblik zien we dat de index weer is gaan klimmen, een punt hoger dan vorige maand. Het rustige eerste kwartaal hebben we nu definitief achter ons gelaten en we zien vooral dat de groei in het vermogen en de investeringen de index omhoog trekt, terwijl het aantal vierkante meters wat meer geleidelijk is gegroeid. Ook deze maand zien we dat bedrijven doorgaan met het verschuiven van in-huis naar uitbesteden, waarbij de nadruk van colocatie naar hosting en cloudoplossingen verschuift.

Voor de komende drie maanden komt de index 2 punten lager uit dan vorige maand en komt op hetzelfde niveau, 58, als in de driemaandelijkse terugblik. De afname is het sterkst op het gebied van de investeringen, maar ook zichtbaar bij het vermogen en de vierkante meters. Waarschijnlijk kunnen we het verklaren uit de relatieve rust van de vakantieperiode, maar het is opvallend dat we nu al enige maanden een sterk optimisme voor de lange termijn zien, terwijl de activiteiten voor de korte termijn een wat voorzichtigere groei laten zien. Tekenend is dat nu ook de lange termijnverwachting al 2 maanden lang een daling in de nog altijd zeer hoge groeiverwachting laat zien.

Tabel: Dutch Datacenter Index, juni 2015

  Mar -Mei Jun – Aug Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 53 54 59
Vermogen 58 59 64
Investeringen 59 60 69
Totaal 58 58 65

Vooruitblik

Hoewel de DDI op een hoog niveau is en blijft, lijkt het er toch op dat er wat barstjes in de groei beginnen te ontstaan. Dat lijkt niet volledig te verklaren door de rust van de zomermaanden. Het lijkt erop dat bepaalde investeringen wat meer tijd hebben om te materialiseren dan vorig jaar. Hoewel de economie relatief goed draait en organisaties stappen zetten op het vlak van digitalisering, ziet Pb7 Research in verschillende onderzoeken dat Nederlandse bedrijven het wat rustiger aan zijn gaan doen met de verschuiving naar de cloud en dat zeker bij de overheid de nodige terughoudendheid is ontstaan op het vlak van investeringen sinds de commissie Elias met zijn bevindingen naar buiten kwam.

Het is wel de vraag of dat goed nieuws is voor de datacentersector. Recent onderzoek van Pb7 voor de Dutch Datacenter Association liet zien dat er vooral in de regio nogal wat overcapaciteit is. Dat daardoor niet voor iedereen een goede boterham te verdienen is, blijkt wel uit verschillende faillissementen die we in de afgelopen maanden voorbij hebben zien komen. De dynamiek in de sector blijft hoog. Voor de meesten is dat gelukkig goed nieuws!

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - Juni 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research