Dutch Datacenter Index: Toename vertrouwen in februari

DDI-3

De vliegende, maar ook wat voorzichtige start van het jaar zien we duidelijk terug in de DDI. Het vertrouwen in wederom een goed jaar is echter ook toegenomen. De markt is dan ook volop in beweging met de bouw van nieuwe datacentra, nieuwe fasen die in gebruik worden genomen en het tekenen van de nodige grote colocatie-contracten.

Ook in februari zien we dat voorzichtigheid het eerste kwartaal tekent. Er is niemand die twijfelt aan de toenemende behoefte aan MegaWatts. Steeds meer single tenant datacenters besluiten om geen dure nieuwbouw of verbouwingen uit te voeren, maar kiezen voor hoogwaardige voorzieningen van een gespecialiseerd multi-tenant datacenter. Daarbij wordt het aantal vierkante meters vaak geconsolideerd, terwijl het benodigde vermogen veelal in meer of mindere mate blijft toenemen. Maar vooral de snel groeiende vraag naar Software as a Service zorgt voor de meeste groei binnen de datacenter-wereld.

De datacenter-activiteit van de afgelopen drie maanden was behoorlijk hoog, met een DDI die met een score van 64 net een puntje lager eindigt dan een maand eerder. De daling die we vorige maand in de vooruitzichten zagen, wordt geen trend: de opgaande lijn wordt alweer ingezet. Zowel de driemaandelijkse als de jaarlijkse vooruitblik stijgen weer een punt.

Tabel: Dutch Datacenter Index, februari 2015

Nov -Jan Feb Apr Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 59 54 55
Vermogen 66 62 66
Investeringen 64 62 65
Totaal 64 60 63

Vooruitblik

Zoals we vorige maand al opmerkten, heeft 2015 de potentie om het topjaar 2014 te benaderen en zelfs te overtreffen. Ondanks de grote hoeveelheid opgeleverde datacenter-ruimte, blijft de overcapaciteit in de markt beperkt. Ook de internationale aantrekkelijkheid van Nederland als datacenter-locatie blijft op een zeer hoog niveau. Interessant is de ontwikkeling dat er wat meer differentiatie ontstaat in de markt. Grote, carrier-neutrale datacenters positioneren zich steeds meer ook als ‘cloud-neutraal’ en doen hun best om een optimale habitat voor softwarebedrijven te creëren. En regionale datacenters investeren dan weer steeds meer in hoogwaardige omgevingen en bijbehorende certificering. Door deze investeringen in de verdere professionalisering van datacenters, blijft in ieder geval de trend in stand waarbij single-tenant naar multi-tenant verschuift. Dat de allergrootsten soms een andere keuze maken, doet daar niets aan af.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari 2014 - Februari 2015

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research