Digital Twin Consortium lanceert telecom working group

digital-twin-consortium280210

Het Digital Twin Consortium heeft een nieuwe werkgroep gelanceerd die zich volledig gaat toeleggen op het ontwikkelen van digital twins voor telecom-sites. De DTC Telecommunications Working Group heeft als doelstelling meegekregen om de toepassing en de acceptatie van digitale tweelingen in de wereldwijde telecommarkt te stimuleren.

De werkgroep ziet zich geconfronteerd met wat men noemt ‘steeds complexere marktuitdagingen’. De digitale infrastructuur wordt in veel landen geconfronteerd met fragmentatieproblemen, zo stelt men, waarbij steeds meer aanbieders de markt betreden. Hierdoor wordt het moeilijker om voldoende schaalgrootte te bereiken, nieuwe netwerkimplementaties te ondersteunen, capaciteit uit te breiden en nieuwe functies te introduceren. Dit heeft gevolgen voor de levering van nieuwe diensten en nieuwe inkomstenstromen, aldus het consortium, waardoor de groeikansen van telecomaanbieders worden beperkt.

De werkgroep is van plan deze uitdagingen aan te gaan door gebruik te maken van digitale tweelingen. Digital twins zijn in staat om een 360-graden beeld van netwerkprestaties te bieden en verbeterde analyses, optimale dekking en effectief beheer mogelijk te maken. Simulaties spelen hierbij een grote rol. Door bijvoorbeeld een virtueel model van een site, een gebied of een proces te maken, kunnen meerdere initiatieven worden gevisualiseerd en getest, en kunnen op data gebaseerde beslissingen worden genomen nog voordat er fysiek daadwerkelijk iets gebouwd behoeft te worden. Hiermee wil het consortium een zogeheten ‘virtual-first planning’in de telecom-sector mogelijk maken.

 

 

Meer over
Lees ook
Digital twin-technologie helpt om PUE omlaag te brengen van 4 naar 1.6

Digital twin-technologie helpt om PUE omlaag te brengen van 4 naar 1.6

Langzaam maar zeker zien we dat het gebruik van digital twin-technologie in de datacentersector begint toe te nemen. Met name als het gaat om het optimaliseren van datacenter operations en het verkleinen van de milieu-impact en het energieverbruik zien we interessante ontwikkelingen.

Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

De applicaties die we elke dag gebruiken veranderen en worden veeleisender waar het om infrastructuur. Er moeten meer gegevens in realtime worden verwerkt, met een lagere latency. Er is aanzienlijk meer symmetrie nodig om grote hoeveelheden oost-westverkeer te ondersteunen. Bovendien is er een sterk toegenomen behoefte aan flexibiliteit.

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

De concurrentiestrijd tussen EU, China en de VS lijkt nog intenser te worden. De Verenigde Staten maken plannen voor een forse investering in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en kennis via een nieuw op te richten researchorganisatie.