<


De ITchannelPRO Datacentergesprekken – Richard Boogaard van Smartdc

smartdc1

Met Richard Boogaard, Managing Director van Smartdc, heeft ITchannelPRO onder andere gesproken over de inzet van restwarmte en de uitbreiding van de AMS-ix naar de regio Rotterdam. Deze twee thema’s staan daarom centraal in de vierde ITchannelPRO datacentergesprekken.

In een monument

Smartdc is om meerdere redenen geen standaard datacenter. De ligging is natuurlijk het eerste dat opvalt. Geen moderne blokkendoos buiten de bebouwing, maar geïntegreerd in een monument. Jarenlang gold dat in de sector als een nadeel. Op dit moment wijst alles erop dat het juist een voordeel wordt. Smartdc kan door de ligging namelijk al heel snel de restwarmte op een zinvolle wijze kwijt.

Restwarmte

Richard: “Alle datacenters hebben er belang bij de restwarmte nuttig in te zetten. De druk dat te doen neemt toe. Een van de problemen tot nu toe is dat de restwarmte een te lage temperatuur heeft om direct te kunnen worden ingezet. Tweede probleem dat alom bekend is, is dat de afnemers vaak te ver van het datacenter af zitten.”

Dat tweede probleem speelt bij Smartdc veel minder. De rest van het Van Nelle gebouw moet verwarmd worden. Waar nog een oplossing voor gevonden moet worden is de temperatuur van de restwarmte. “We zullen energie moeten toevoegen om naar de 70 graden en meer te kunnen gaan. Daar wordt nu flink aan gerekend, maar het lijkt mogelijk te zijn.”  Waar volgens Richard ook aan gerekend moet worden is de gehele businesscase. “Het gaat over investeringen voor de aanschaf van nieuwe warmtepompen, de afschrijving daarvan en van de bestaande apparatuur. Dan zijn er nog zaken als subsidies en andere fiscale maatregelen. Het is geen beslissing die je snel neemt.”

Overheid ziet klant over het hoofd

Het hergebruiken van restwarmte is voor Smartdc desondanks makkelijker te realiseren dan bijvoorbeeld het overstappen naar vloeistofkoeling. “Er zijn maar heel weinig datacenters die de klanten voorschrijven welke hardware ze moeten gebruiken en welke koeling. Dat heeft een commerciële reden,” zegt Richard. “Als de klant zich daar niet in kan vinden stapt hij gewoon op.“

Dat de klanten op veel vlakken bepalend zijn voor wat een datacenter kan doen blijkt volgens Richard regelmatig tijdens gesprekken met ambtenaren en de overheid. Ook op het punt van restwarmte. Alleen de datacenters worden aangesproken. Richard verbaast zich dat de klanten default over het hoofd worden gezien.

Smartdc een AMS-IX pop

Het andere onderwerp van dit gesprek is de komst van de AMS-IX naar Rotterdam. De Amsterdamse internet exchange, jarenlang de grootste ter wereld en alleen aanwezig in en rond de hoofdstad, maakt nu de sprong naar Rotterdam. Zelf spreekt men van de metropool regio Rotterdam – Den Haag. Smartdc wordt een van de twee pops in dit gebied.

“Er is een verschil tussen een eigen verbinding vanaf Rotterdam naar een AMS-ix pop in Amsterdam en de pop in je eigen pand hebben,” zegt Richard. “Dat verschil heeft te maken met het lokaal afleveren van data, of zelf naar Amsterdam brengen. En uiteraard is het voor ons ook vanuit de commercie interessant.”

Kip ei verhaal

Dat AMS-ix keek naar de uitbreiding van het aantal pops was in de branche al langer bekend. Dat de metropool regio Amsterdam al behoorlijk gevuld is ziet iedereen. De stap naar Smartdc is desalniettemin opvallend. Heel veel datacenters zitten er namelijk niet in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Richard merkt daar over op dat daar natuurlijk ook het kip ei verhaal opgaat. Nog steeds is de aanwezigheid van een IX pop in een regio een stevig pluspunt voor een datacenter zich daar te vestigen.

Evenzo geldt dat al er geen datacenter is in een gebied er ook nooit een pop zal komen. “Die situatie is nu wel doorbroken. Voor het hele gebied is dit een forse opsteker. Het zijn niet alleen onze eigen klanten die hiervan profiteren. Rotterdam en Den Haag zetten zich nu op de kaart als geschikte plekken voor datacenters. Dat biedt de kans in de regio een ecosysteem op te bouwen.”

Edge

En voor de goede orde onder ecosysteem verstaat Richard de aanwezigheid van datacenters, colo klanten en andere gebruikers plus de connectiviteit. In dat plaatje is de edge niet speciaal benoemd. Dat is iets dat ITchannelPRO de laatste periode wel vaker is opgevallen. Nederlandse datacenters gebruiken die term steeds minder. De bedrijven zijn meer bezig met het oplossen van de verschillende milieuvraagstukken en het uitbreiden van de connectiviteit. Wat dat betreft is het dus ook logisch dat Smartdc een AMS-IX pop is geworden en vorderingen maakt met het benutten van de restwarmte.

 

 

Dit artikel verscheen eerder op ITchannelPRO. Het vorige artikel in de reeks ITchannelPRO datacentergesprekken was met Eric van Scherpenzeel van Holland Datacenters. Eind september verschijnt het volgende artikel.

Lees ook
Eerste Kamer steunt motie voorlopige stop verkoop agrarische grond voor datacenters

Eerste Kamer steunt motie voorlopige stop verkoop agrarische grond voor datacenters

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de Begrotingsstaten LNV en het Diergezondheidsfonds 2022. Aan het eind van de vergadering stemde de Kamer in met begroting. De fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor, Fractie-Nanninga,...

De belangrijkste veranderingen van ASHRAE’s Thermal Guidelines for Dataprocessing Environments

De belangrijkste veranderingen van ASHRAE’s Thermal Guidelines for Dataprocessing Environments

Iedereen die betrokken is bij de inrichting en het gebruik van datacenters en serverruimtes heeft te maken met ASHRAE. Technical Commission 9.9 van de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers stelt de thermische richtlijnen voor deze omgevingen op. Recent is daar de vijfde editie van verschenen.

Klimaat neutraal datacenter zonder diesel noodstroom voor regio Frankfurt aangekondigd

Klimaat neutraal datacenter zonder diesel noodstroom voor regio Frankfurt aangekondigd

Ten westen van Frankfurt aan de Ingelheimer Aue komt een nieuw datacenter. Het terrein daarvoor is van de uitbater van energiecentrales. Deze locatie was bedoeld voor een grote kolencentrale. Protest van omwonenden en het uitblijven van vergunningen hebben de bouw daarvan onmogelijk gemaakt. Na +10 jaar braak gelegen te hebben is er een nieuwe bestemming...