DDI: Versnelling neemt toe

DDI juni 2

In de Dutch Datacenter Index van Juni geven Nederlandse datacenter beslissers een nog positiever beeld dan vorige maand. Net als in mei zien we op alle vlakken een duidelijke stijging, waarbij ook nu de verwachting voor de komende 3 maanden beduidend omhoog gaat. Met 65 punten betekent dit een verbetering van het record dat vorige maand werd bereikt. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een verbeterd sentiment onder single tenant datacenters. 

De datacenterlente ontwikkelt zich in juni tot een datacenterzomer. De ondervraagde datacenterbeslissers geven aan dat de groei in het aantal vierkante meters stabiel blijft en dat een versnelling optreedt wat gebruikt vermogen en de investeringen betreft. Als geheel stijgt daardoor de index met één puntje voor wat betreft de driemaandelijkse terugblik. Nog meer dan vorige maand, zien we dat vooral single tenant datacenters aangeven de afgelopen tijd meer actief te zijn geworden. Daar staat tegenover dat multi-tenant datacenters op een structureel hoger niveau blijven doorgroeien.

Tabel: Dutch Datacenter Index, Juni 2016

  Feb – Apr Juni – Jul Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 54 61 61
Vermogen 61 67 64
Investeringen 59 66 71
Totaal 59 65 66
       
Multi-tenant 66 71 75
Single tenant 54 62 60

Vooruitblik

De driemaandelijkse vooruitblik verbreekt in juni het record dat een maand eerder gevestigd werd. De indicator steeg met 3 punten tot 65. Ook nu neemt het vermogen per vierkante meter duidelijk toe. Het zijn vooral de single tenant datacenters die de index naar boven trekken. Mogelijk zien we hierin een effect van regelgeving zoals de Meldplicht Datalekken en de moeizame voortgang rondom Safe Harbor. Doordat data minder snel de oceaan overgaat, is er meer behoefte aan eigen datacenterruimte en meer behoefte aan lokale multi-tenant datacenters van zowel Nederlandse afnemers als Amerikaanse bedrijven.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Juni 2014 - Juni 2016

  DDI juni

Peter Vermeulen, directeur van Pb7 Research