<


Datacenterworks Expertsessie Datacenter Monitoring

DCW-expertesessie-blanco

Donderdag 10 maart 2022 organiseert DatacenterWorks in samenwerking met de partners All IT Rooms, Delta Electronics, Perf-it en onderzoeksbureau Pb7 Research de eerste van zes geplande Expertsessies in 2022.

Het thema van deze expertsessie is datacenter monitoring & DCIM.

De Expertsessie vindt online plaats tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

Deze sessie is een vervolg op de vorige Expertsessie over monitoring & DCIM van februari 2021. Toen kwamen in een levendige discussie de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke problemen bestaan er in het datacenter die om monitoring vragen?
  • Is datacentermonitoring een typisch facilitair onderwerp? Of zijn er ook links naar bijvoorbeeld IT operations?
  • Hoe pakken we monitoring het beste aan? Als oplossing bij een acuut probleem of incident? Of kunnen we beter monitoring-tools permanent aanzetten zodat we veel historische data verzamelen die bij incidenten, storingen, maar ook bij onderhoud en bijvoorbeeld vervanging geanalyseerd kunnen worden om de situatie te snappen en op te lossen?
  • Wat is beter? Individuele monitoringtools gebruiken? Of een uitgebreide en geïntegreerde DCIM-oplossing toepassen? En als we losse tools gebruiken, kunnen we die dan op een of andere manier ‘aan elkaar knopen’ zodat we beter inzicht in de stand van zaken krijgen? Of kunnen we net zo goed met losse point solutions werken?
  • Er wordt in de vakliteratuur veel geschreven over de rol van moderne hulpmiddelen als machine learning (ML), Artificial Intelligence (AI) maar bijvoorbeeld ook digital twins. In welke mate spelen die trends al in Nederland?

Op donderdag 10 maart zal de voortgang van deze onderwerpen worden besproken en zal uitdrukkelijk worden stil gestaan bij alle innovaties. De tijd heeft immers niet stilgestaan.

Tijdens de Expertsessie komen onder leiding van Robbert Hoeffnagel, de volgende experts aan het woord: Ronald Kok van All IT Rooms, Martin matse van Perf-IT, Peter vermeulen van PB7 Research en Martin Brezina van Delta Electronics.

 

exper-decim-2022-03-02-5-800px

 

Meld u hier aan om deel te nemen aan de online Expertsessie.

 

xpert-dcim-800400
Lees ook
Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het Uptime Institute beantwoordt in een recent artikel de vraag waarom datacenters steeds meer met het milieu te maken krijgen. De puntsgewijze opsomming van de oorzaken is verhelderend. Voor iedereen die op hoofdlijnen wil weten wat er speelt is dit een goed startpunt.

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

In aanwezigheid van Jan van der Meer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland en wethouder Arnold Versteeg van de gemeente Ede, tekenen vandaag BIT en Warmtebedrijf Ede een overeenkomst voor de restwarmtelevering van BIT aan het Edese slimme groene warmtenet. Met deze ‘datathermie’ kunnen circa 1000 extra woning-equivalenten (woningen en bedrijven)...

All IT Rooms realiseert datacenters en Control Rooms voor Alliander

All IT Rooms realiseert datacenters en Control Rooms voor Alliander

Slim netbeheer speelt bij Alliander een belangrijke rol in het verzorgen van de net- en gasaansluitingen voor zowel consumenten als de zakelijke markt. De netbeheerder ondersteunt deze activiteiten vanuit zowel Arnhem als Haarlem met behulp van gloednieuwe datacenters en Control Rooms. De technische installaties op beide locaties voor de datacenters,...