Datacenters stomen door

DDI

In maart laat de Dutch Datacenter Index opnieuw een sterke toename van de datacenteractiviteit zien. Wel zien we dat de groei iets minder sterk is dan bij de laatste meting en dat ook in de vooruitzichten de groei iets lager wordt ingeschat. Net als in januari komt de groei vooral uit het multi-tenant segment. 

Het laatste kwartaal van 2015 was een topkwartaal voor Nederlandse datacenters. Terwijl 2015 grotendeels gematigde groei liet zien, gebeurde er in het vierde kwartaal van alles en nog wat. De drukte van het laatste kwartaal zien we dit kwartaal duidelijk na-ijlen. Hoewel de groei zoals gebruikelijk in het eerste kwartaal wat afneemt, is er nog volop activiteit. Hosters en cloudleveranciers blijven investeren, soms in eigen datacenters, maar vooral ook in de vorm van colocatie. En we zien ook dat nog veel organisaties, vooral uit de publieke sector, investeren in twin faciliteiten, waarbij wederom colocatie een hoofdrol speelt.

Opvallend is dat voor de komende drie maanden datacenterbeslissers extra groei verwachten in het aantal vierkante meters, terwijl de groei in vermogen en investeringen iets afzwakt. Toch zien we dat de trend naar meer vermogen per vierkante meter blijft doorzetten, ondanks dat we vorig jaar ook even leken te zien dat deze trend zou worden omgebogen. Hoewel de density van servers niet meer zo sterk toeneemt, zorgt de vervangingsvraag vanuit low density-omgevingen voorlopig nog voor deze toename van het gemiddelde vermogen per vierkante meter.

  Dec - Feb Mar – Mei Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 57 54 59
Vermogen 58 57 62
Investeringen 60 56 64
Totaal 59 56 62
       
Multi-tenant 72 62 76
Single tenant 50 52 53

Vooruitblik

Hoewel de datacenters dus behoorlijk doorstomen, is enige voorzichtigheid geboden. Het is te verwachten dat de index wat afzwakt in het eerste kwartaal. Dat is immers een regulier seizoenseffect. Maar als we naar de trend kijken, moeten we ook constateren dat de vooruitblikken - zowel voor de komende drie als de komende twaalf maanden - al anderhalf jaar niet zo laag stonden als nu. Natuurlijk moeten we daarbij opmerken, dat de index nog in alle gevallen ver boven de 50 blijft en dus op een groei duidt, een behoorlijke groei zelfs. Hoe dan ook, het gaat interessant worden of deze trend zich verder neerwaarts gaat bewegen. We houden het voor u in de gaten!

Dutch Datacenter Index maart 2016

DDI maart

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research