Datacenter wil in Dublin restwarmte beschikbaar maken voor openbare infrastructuur

dublin

Hoewel de business case voor het hergebruik van restwarmte van datacenters lang niet altijd gemakkelijk is rond te krijgen, zien we - ook in andere landen - toch met enige regelmaat projecten opgezet worden. Zo ook in Dublin, Ierland, waar een datacenter samen met het lokale energieagentschap onderzoek doet naar de vraag of restwarmte van datacenters kan worden gebruikt als een van de bronnen voor het verwarmen van een ziekenhuis, de universiteit en wellicht ook een zwembad.

Het project maakt deel uit van een programma van het datacenter om energie-efficiëntie te stimuleren in zijn eigen activiteiten, evenals voor de communities waarin het actief is. Het bedrijf heeft beloofd om tegen 2030 wereldwijd – en dus ook in Ierland – klimaatneutraal te zijn. Dit probeert het concern onder meer te bereiken door innovatieve projecten en initiatieven – zoals stadsverwarming – die de circulaire economie ondersteunen.

Het nu gestarte project onderzoekt nieuwe manieren om restwarmte van datacenters te hergebruiken voor de openbare infrastructuur in de wijk Blanchardstown in Dublin. In samenwerking met Codema, het energieagentschap van Dublin, zal een haalbaarheidsstudie onderzoeken hoe restwarmte van de datacenters kan worden gebruikt ter ondersteuning van belangrijke faciliteiten in de lokale gemeenschap, waaronder dus een ziekenhuis, universiteit en plaatselijk watersportcentrum.

Interessant is dat beiden partijen baat hebben bij de samenwerking. Deze studie naar restwarmtegegebruik is namelijk een van de initiatieven van Codema om de CO2-uitstoot van de stad Dublin te verminderen.

Meer over
Lees ook
Hoe maken we (rest)warmte  winstgevend?

Hoe maken we (rest)warmte winstgevend?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing...

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte ‘gratis’ hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmte projecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven honderdenkiloton CO2-uitstoot aldaar kan worden voorkomen, geschat op zo’n 600...

37 partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst rond warmtenetten

Vorige week hebben 37 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardgasvrij verwarmen van gebouwen met warmtenetten. Deze overeenkomst sluit goed aan op de initiatieven binnen de datacenterindustrie om restwarmte te hergebruiken. Binnen het Warmte & Koude-programma voor de Metropoolregio Amsterdam komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en werkt men gezamenlijk aan het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelingen en het stimuleren van duurzame warmtenetten. Onderzoek en aanleg...