Datacenter sector en overheid bevorderen energietransitie door gebruik datacenter restwarmte & innovatie

DDA-nieuw

Op woensdag 10 oktober, de nationale Dag van de Duurzaamheid, komen overheden, datacenters en andere belanghebbenden samen op het Datacenter Restwarmte & Innovatie Congres 2018. Met de komst van het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord willen zij de inspanningen op het gebied van restwarmte-hergebruik middels dit congres nog verder in een stroomversnelling brengen.

Het congres is een unieke samenwerking tussen brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, en stichting Warmtenetwerk. Daarnaast wordt het congres ondersteund door tal van partijen uit de sector. Marc Gauw, kwartiermaker restwarmte bij de DDA: "De energietransitie is een van de grootste uitdagingen uit de wereldgeschiedenis, die we bovendien alleen kunnen overkomen als we wereldwijd samenwerken. Nederland wil hierin een voorbeeldfunctie hebben, en het is prachtig om te zien dat zowel datacenters, warmtenetwerken, leveranciers als overheid de daad bij het woord voegen door proactief mee te doen met dit initiatief. Allen zijn breed vertegenwoordigd in ons programma en we zijn er dan ook van overtuigd dat er flinke stappen gezet gaan worden na 10 oktober."

Met diverse keynotes en verdiepingssessies beoogt organisator DDA de juiste partijen en ideeën met elkaar te verbinden. Daarnaast wordt in het Klimaatakkoord Forum de inhoud, status en de way forward van het akkoord besproken. Het Forum wordt geleid door Stijn Grove, directeur van de DDA en heeft de volgende inbreng:

  • Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving
  • Jack van der Hoek, gedeputeerde van de Provincie Noord Holland
  • Claartje Mangert, managing director van NLDC
  • Ger Baron, CTO gemeente Amsterdam
  • John Nederstigt, wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling van Gemeente Haarlemmermeer.

REOS: Nationale Ruimtelijke Strategie voor datacenters

Een van de verdiepingssessies wordt geleid door de REOS (Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie), een intentieverklaring en uitvoeringsprogramma van het Rijk, de vijf grote steden, vijf provincies en vier economic boards. Centraal hierin staat het belang om de internationale concurrentiekracht van het economisch kerngebied van Nederland verder te versterken. Martin Leuvenink, trekker van de REOS-actie ‘Ruim baan voor digitale infrastructuur’: "De digitale infrastructuur is een cruciale randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van Nederland, als deze niet adequaat werkt komt onze digitale economie tot stilstand. Datacenters vormen het fundament van deze digitale infrastructuur en we moeten de groei van deze industrie dan ook zoveel mogelijk, het liefst op duurzame wijze, faciliteren."

Leuvenink onderstreept dat de groei van onze economie en de energietransitie hand in hand gaan: "Het is noodzakelijk om voor een duurzame strategie betere afstemming te zoeken met de beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken, eventuele warmtenetwerken en de ruimtelijke inpassing van datacenters. We zien dat de groei van de datacenter sector spaak dreigt lopen en er kansen gemist gaan worden voor restwarmte hergebruik in stedelijk gebied. Met de ontwikkeling van het Klimaatakkoord en de Nationale Omgevingsvisie is het nú het moment om deze kansen met beide handen aan te grijpen en toe te werken naar een gezamenlijke strategie op nationale schaal." Tijdens de REOS breakoutsessie wordt daarom de eerste stap gezet richting een Nationale Ruimtelijke Strategie voor Datacenters. Deze input zal meewegen in de verdere agendering op het bestuurlijk overleg van REOS in het voorjaar van 2019.

Bekijk het volledige programma op de website van de Dutch Data Center Association.

Dossiers
Meer over
Lees ook
Tweede Kamer erkent potentie datacenter restwarmte: BENG-motie neemt belangrijke drempel weg

Tweede Kamer erkent potentie datacenter restwarmte: BENG-motie neemt belangrijke drempel weg

De Tweede Kamer heeft dinsdag de BENG-motie aangenomen om datacenter restwarmte te laten meetellen als ‘hernieuwbare energie’. Gebruik van datacenter restwarmte kan de gebouwde omgeving helpen verduurzamen en de energietransitie versnellen. Eerder onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA) wijst uit dat het potentieel aan restwarmte van...

Hoe maken we (rest)warmte  winstgevend?

Hoe maken we (rest)warmte winstgevend?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing...

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte ‘gratis’ hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmte projecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven honderdenkiloton CO2-uitstoot aldaar kan worden voorkomen, geschat op zo’n 600...